Aktualności

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

 

 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w międzynarodowej wystawie pt. „Autoportret w kwadracie 2023
Cel: wystawa ma pokazać aktualny stan fotografii artystycznej.
Association of Photographers in Lodz (LTF) invites all photographers to participate in the international exhibition "Self-portrait in a square 2023"
Objective: The exhibition aims to show the current condition of fine-art photography.
Termin dostarczenia pliku: 6 stycznia 2023 do godz. 23:59
The deadline for sending in the file: January 6, 2023 at. 23:59 p.m.

 

Media

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na wernisaż wystawy Obecni, nieobecni”

6 grudnia 2022 r. o godz. 18.30

Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Wystawa „Obecni-nieobecni” jest ostatnią z cyklu wystaw w ramach Zadania „Ekologicznie_Świat w którym żyjemy”, dofinansowanego
z budżetu Miasta Łodzi, a zarazem kolejną edycją wystawy „Obecni, nieobecni” poświęconą pamięci śp. członkom ŁTF, którzy odeszli
na przestrzeni ostatnich lat. Ryszard Łuczyszyn, Włodzimierz Małek,
Edward Kociński,
Dariusz Marcinkowski, Tadeusz Wijata.

W fotograficznej pamięci
Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne to stowarzyszenie z pond 70-letnią historią, to ważne na mapie kulturalnej miasta miejsce ale przede wszystkim to ludzie – fotograficzna rodzina skupiająca, wspierająca i integrująca lokalne środowisko pasjonatów fotografii. Przestrzenią konfrontacji dla członków ŁTF jest Galeria im. Eugeniusza Hanemana przy ulicy Piotrkowskiej 102 – tutaj odbywają się wystawy, warsztaty, spotkania, tu pokazuje się najnowsze dokonania, ale i przypomina dorobek tych, którzy odeszli. W ostatnich latach szeregi ŁTF na zawsze opuścili Ryszard Łuczyszyn, Włodzimierz Małek, Dariusz Marcinkowski, Edward Kociński, Tadeusz Wijata. Pozostały po nich wspomnienia

Media

Koleżanki, Koledzy

ogłaszam rozpoczęcie przyjmowania prac na 63. Doroczną Wystawę Fotografii ŁTF

Regulamin w treści maila jak również w załączniku wraz z kartą zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału

REGULAMIN
63. DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
1. W wystawie mogą brać udział wszyscy członkowie ŁTF pod warunkiem uregulowania składek członkowskich.

2. Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna, ale powinny one być na wysokim poziomie estetycznym i technicznym.

3. Krótszy bok każdej pojedynczej pracy powinien mieć nie mniej niż 30 cm. Maksymalny

wymiar pracy pojedynczej 40 cm x 60 cm.

Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

4. Uczestnik może w wyznaczonym terminie złożyć od 1 do 5 prac w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Uczestnictwa w siedzibie ŁTF-u przy ulicy Piotrkowskiej 102 w Łodzi.

Karta uczestnictwa winna zawierać

- imię i nazwisko

- nr leg

- tytuły prac

5. Do wszystkich zgłoszonych prac należy dołączyć wersję cyfrową prac:

pliki w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi, gdzie dłuższy bok ma 30 cm.

6. Na odwrocie każdej pracy (w prawym dolnym rogu) należy umieścić następujące dane:

- imię i nazwisko

- tytuł pracy

- rok wykonania zdjęcia

7. Realizacja wszystkich powyższych punktów jest warunkiem dopuszczenia składanych prac

do oceny Jury. Decyduje o tym Komisarz Wystawy.

8. Jury powołane przez Zarząd ŁTF dokona kwalifikacji prac do wystawy oraz podziału nagród.

Werdykt Jury jest ostateczny.

9. Jury może przyznać pięć nagród Za Twórczość Artystyczną dla najlepszych autorów roku.

Są to Medale: Złoty, Srebrny i Brązowy oraz dwa równorzędne Dyplomy.

Jury ma prawo nie przyznać każdej z nagród regulaminowych.

10. Jeden Autor może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11. Prace zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane w Galerii Fotografii ŁTF,

a prace nagrodzone zostaną w miarę możliwości opublikowane w katalogu wystawy.

12. Wszystkie nagrodzone prace zostaną włączone do Archiwum Fotografii Artystycznej ŁTF, czyli pozostają własnością ŁTF i podlegają inwentaryzacji. Pozostałe prace zostaną

po ekspozycji udostępnione autorom do zwrotu.

13. Zarząd ŁTF zastrzega sobie prawo reprodukowania wybranych prac w katalogu, Internecie oraz innych materiałach informacyjnych (w tym prasowych) dotyczących wystawy.

14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisarza Wystawy wybieranego przez Zarząd ŁTF i ogłaszanego wraz z Regulaminem.

15. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zarząd ŁTF oraz Komisarz Wystawy.

16. Terminarz 63. Dorocznej Wystawy Fotografii ŁTF:

- składanie prac: do 16 grudnia 2022 r.

- posiedzenie Jury: ok. 20 grudnia 2022 r.

- otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników: styczeń 2023 r.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony

przez Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

październik 2022

Media

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
zaprasza na/ invites you to
Wernisaż wystawy / Exhibition opening
URSZULI SOBIESZEK
MASKARADY / MASCARADES
08.11.2022 r., godz. 18:30
Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana,
Łódź, ul. Piotrkowska 102

Wystawę pt. „Maskarady” dedykuję moim rodzicom, którzy zawsze mnie wspierają oraz mojej najcierpliwszej modelce Alicji.
The exhibition entitled "Masquerades" I dedicate to my parents who always support me and my most patient model Alicja.

Wewnętrzne historie
Urszula Sobieszek do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego należy od 2018 roku. Pochodzi z Piastowa, z zawodu jest architektem, a jej pierwszymi zdjęciami były fotograficzne inwentaryzacje budynków, realizowane na potrzeby prac projektowych na studiach. Od tamtej pory fotografia jest jej pasją, odskocznią od codzienności, choć nadal uwiecznia architekturę, ale także ludzi i wnętrza. Do Łodzi przywiodła ją tutejsza postindustrialna zabudowa: oryginalne podwórka-studnie, klimat XIX-wiecznych kamienic i słynnej ulicy Piotrkowskiej.

The Rolling Stones obchodzą 60. rocznicę istnienia.
Postanowiliśmy ją uczcić wystawą plakatów poświęconych trasom koncertowym i płytom zespołu. Zobaczyć będzie można oryginalne
i legendarne plakaty, m.in. z początku lat 70, które zaprojektował John Pasche - twórca słynnego logo Stonesów - "języka". Większość pokazanej prywatnej kolekcji to unikatowe egzemplarze, do tej pory nie pokazywane publicznie.
Wernisaż wystawy, w ramach którego Piotr Metz opowie o swoich spotkaniach ze Stonesami odbędzie się w niedzielę 6 listopada o g.15:00.
Wstęp na wystawę i wernisaż jest wolny.

Konkurs odbył się w środę, 26 października 2022 r. o godz.18:30.

I Nagroda: Kamil Tust (4 pkt.)

II Nagroda: Anna Kawińska (3 pkt.)

III Nagroda: Elżbieta Krysztoforska (2 pkt.)

Nagroda za temat dodatkowy - Odbicia: Elżbieta Zborowska (1 pkt.)

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

Marcin Kozłowski
Ryszard Sąsiadek

Komisarz konkursu: Robert Tarczyński

Klasyfikacja Ogólna

Miejsce Ilość punktów Imię i nazwisko
1 4 pkt. Kamil Tust 
2 3 pkt. Anna Kawińska 
2 3 pkt.  Elżbieta Zborowska
3 2 pkt. Elżbieta Krysztoforska

Klasyfikacja - temat dodatkowy

Miejsce Ilość punktów Imię i nazwisko
1 2 pkt.  Elżbieta Zborowska

NASTĘPNY KONKURS 30.11.2022 r. GODZ. 18.30

Temat dodatkowy na listopad: „Serce”

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

VISUAL ARTS GALLERY

zapraszamy na wernisaż wystawy

Ekologicznie - Świat w którym żyjemy

ECOlogically - The world we live in

29 października 2022 r., o godz. 16

do Visual Arts Gallery, Łódź, ul. Przędzalniana 49

https://fb.watch/gnfUkibJPO/

Autorzy:

Béla Albert, Leokadia Bartoszko, Andrzej Bator, Jacek Boczar,

Damian Gajewski, Hilda Gálfalvay, Zbigniew Głuszczak,

Sándor Gyöngyösi, Tadeusz Hałatek, Barbara Harsch,

Monika Jeremus, László Kis, Imre Kiss Czakó, Gergő Kőházi,

Zbigniew Kołodziej, Henryk Komorowski, Witold Krymarys,