Aktualności

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

Zapraszamy do udziału w nowej zmienionej odsłonie Konkursu Miesiąca który odbędzie się 28 września o godzinie 18:30 w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 102.

Temat dodatkowy na wrzesień: Wakacje

Uwaga - Zmiany w regulaminie konkursu!!!

FOTOGRAFIA MIESIĄCA Otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Regulamin konkursu

 1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
 2. Konkurs odbywa się cyklicznie od września do czerwca, o ile to możliwe, w ostatnią środę każdego miesiąca o godzinie 18:30 w Galerii Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Piotrkowskiej 102. Tamże ogłaszane są terminy kolejnych edycji konkursu.
 3. Temat i technika prac dowolne.
 4. Jeden autor może w danym miesiącu zgłosić maksymalnie do 3 prac.
 5. Obowiązujący format zdjęć to 15x21 cm, w przypadku zdjęcia o proporcji boków 1:1 (kwadrat) 15x15 cm, przy innych proporcjach boków dłuższa krawędź musi mieć 21 cm - zdjęcia bez ramek.
 6. Fotografie nie mogą być podklejone ani oprawione.
 7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wyłącznie godło (pseudonim) autora i ew. tytuł pracy.
  Tym samym godłem (pseudonimem) należy oznaczyć dołączoną do prac informację, która powinna zawierać imię, nazwisko i adres email uczestnika konkursu (ew. inny rodzaj kontaktu: np. numer telefonu telefonu).
  Na zdjęciu zgłoszonym do oceny w temacie dodatkowym konieczny jest dopisek „Temat dodatkowy”.
 8. Jeden autor może w danym miesiącu występować tylko pod jednym godłem i otrzymać tylko jedną nagrodę.
  Odstępstwem jest złożenie zdjęcia do oceny w temacie dodatkowym
 9. Autor jest zobowiązany posiadać wszelkie prawa autorskie do prac składanych na konkurs.
 10. Prace można składać: w siedzibie ŁTF (sekretariat) - w okresie poprzedzającym konkurs na ręce komisarza konkursu bezpośrednio przed konkursem, aż do momentu jego rozpoczęcia
 11. Konkurs przebiega anonimowo, ujawniane są jedynie nazwiska autorów prac nagrodzonych.
 12. Prezentacja zdjęć, ich ocena i przyznanie nagród odbywa się podczas jednego spotkania jury w obecności uczestników konkursu.
  Jurorzy w konkursie głównym ostatecznie dokonują wyboru 4 prac, przyznając punktu wybranym zdjęciom od 4 do 1, na podstawie tego przyznane są miejsca I, II, III oraz wyróżnienie.
  W przypadku oceny zdjęć zgłoszonych do tematu dodatkowego, jurorzy wybierają tylko jedno zdjęcie.
  W podsumowaniu edycji (10 miesięcy) po podliczeniu punktacji wyłonieni zostają najlepsi autorzy zdjęć
 13. Komisarz konkursu ma prawo nie dopuścić do oceny lub wyróżnienia prac niespełniających warunków regulaminu.
 14. Jury ma prawo nie przyznać nagród i wyróżnień, jeżeli uzna poziom techniczny prac za zbyt niski.
 15. Decyzje jury są ostateczne.
 16. Zdjęcia nagrodzone i wybrane na wystawę stają się własnością ŁTF, a pozostałe prace są oddane autorom natychmiast po ogłoszeniu wyników konkursu.
 17. Nagrodami w miesięcznych spotkaniach jest przyznanie (na podstawie otrzymanych punktów) I,II, III miejsca i wyróżnienia oraz prezentacja zdjęć w witrynie Galerii ŁTF oraz na stronie internetowej organizatora.
 18. Nagrodami w podsumowaniu edycji konkursu(10 miesięcy), są materiały i usługi fotograficzne ufundowane przez sponsorów konkursu lub usługi w ich placówkach handlowo-usługowych oraz prezentacja zdjęć w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana ŁTF.
 19. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,

Temat dodatkowy konkursu "Fotografia miesiąca" - traktowany jest jako osobna część konkursu
Każdy uczestnik może równocześnie złożyć 1 zdjęcie do oceny w dodatkowym temacie konkursowym.

“Opowieść o powrotach” wystawa fotografii XIX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Wystawa prezentowana w dniach 13 – 25 września 2022 r.

Wernisaż 13 września 2022 r. godz. 18:00

Autorzy: Adam Adamski, Michał Ludwiczak, Łukasz Łukasik, Michał Ogrodowczyk, Magdalena Sarat, Dariusz Sarnowski, Ryszard Sąsiadek, Marek Trzeciak, Radosław Trzciński, Wojciech Wójcik

„Odbudowa ekosystemów” to motto XIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Fotografowie przyrody, którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia wystawy głównej festiwalu, zostali poproszeni o autorski komentarz do owej odbudowy i tak powstała „Opowieść o powrotach”.

Na pierwszy rzut oka rzecz wydaje się prosta. Wszak odnotowano tu niewątpliwe sukcesy. Mamy łosie, żubry, bobry czy nasze „herbowe” bieliki, gatunki uratowane przed wyginięciem , które odzyskano z niemal ostatnich żyjących osobników. Miarą owych sukcesów są nie tylko powroty czy zwiększenie liczebności poszczególnych gatunków, ale również, a może nawet przede wszystkim obecność cyklicznych spektakli natury. Wiosenne migracje ptaków, ich zlotowiska, toki czy wreszcie najmocniejszy aspekt puszczańskiej jesieni jakim jest rykowisko jeleni to znaki, że się udało – dzikość wróciła. Jest pięknie, bo przecież z pozoru rzecz dzieje się niejako sama. Gdy człowiek zdewastuje jakiś obszar, a potem zostawi go samemu sobie, to przyroda i tak go odbierze. Zwie się to sukcesją ekologiczną. Ma ona swoje gatunki pionierskie, a gdy pojawią się drapieżniki powstaje nawet swoista automatyczna regulacja. To wszystko nie jest jednak ani takie proste, ani łatwe, ani tanie, ani – niestety – nie dzieje się samo. Odbudowa ekosystemów ma bowiem swych potężnych wrogów. To zmiany klimatyczne, zwłaszcza doskwierający nam ostatnio brak wody, wszechobecne zanieczyszczenie środowiska, gatunki inwazyjne czy wreszcie czas z którym walka będzie zawsze w jakiś sposób naznaczona porażką, ale jednak zawsze „odbudowując” pragniemy powrócić do jakiegoś konkretnego stanu z przeszłości.

Autorzy wystawy zapraszają do refleksji nad sukcesami, porażkami, ale i pułapkami w które wpadamy chroniąc gatunki i odbudowując ekosystemy. Czasem wydaje się, że wszystko idzie dobrze - bobry wracają w miejsca w których ich wiele lat nie było. Idzie jeszcze jeszcze lepiej, bo niejako za nas pracują nad małą retencją wody. Nagle jednak okazuje się, że ów powrót jest tak masowy, że pojawia się konflikt z rolnikami, a poczciwy roślinożerca zaczyna zyskiwać status szkodnika. Kolejny ważny aspekt to współistnienie człowieka i przyrody. Renaturalizacja i ochrona różnorodności biologicznej nie są wrogami cywilizacji, a jej zdobyczami. Receptą na sukces jest współistnienie osiedli ludzkich z przyrodniczymi enklawami. Jak słusznie zauważają Autorzy wystawy – w przypadku najcenniejszych zasobów przyrody – ważna jest też pewna reglamentacja i nawet prawne uregulowanie obecności w niej człowieka.

Zapraszamy do Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego im. Eugeniusza Hanemana na spotkanie z Autorami wystawy i ich „opowieścią o powrotach”.

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza na wystawę fotografii Witolda Jankowskiego pt. „Inne spojrzenie”

The Łódź Photographic Society invites you to an exhibition of photographs by Witold Jankowski entitled "Different look"

Wernisaż wystawy 30 sierpnia 2022 r., o godz. 18:30
Exhibition opening on August 30, 2022, at 18:30Witold Jankowski - Członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Brał udział w wystawach W ŁTF w latach 2016 - 2022.

Otrzymał Brązowy medal za twórczość artystyczną podczas 60. dorocznej wystawy fotografii ŁTF; Odmienne stany codzienności 2018; Kształt wyobrażonego 2019; Nowy Lepszy Świat 2021 (Miejska Galeria Sztuki w Łodzi);

Ars Fotografica Arad, România 2018 - brązowy medal, 2019, 2020 - wystawa zbiorowa; Monochrome Photogrphy Awards 2018; Srebrny medal i dyplom honorowy 2019 - trzy dyplomy honorowe. Udział w wystawie Wystaw się w CSW w Toruniu 2019; FAPA 2019 - cztery wyróżnienia; FAPA 2020 - pięć wyróżnień. MONOVISIONS AWARDS 2020 - 7 dyplomów honorowych; Le Prix de la Photographie de Paris 2020 - 5 dyplomów; IPA 2021 - 5 dyplomów; Foto Odlot' 2021 - Złota Plakieta; Tokyo International Foto Awards 2021 - 2 dyplomy. Trzykrotnie uczestniczył w wystawach zbiorowych w Kobe Japonia i na Węgrzech.

 

Witold Jankowski - Member of the Łódź Photographic Society. He took part in the exhibitions at ŁTF in the years 2016 - 2022. Bronze medal for artistic creativity at the 60th annual ŁTF photography exhibition; Different states of everyday life 2018; Imaginary Shape 2019; Nowy Lepszy Świat 2021 (City Art Gallery in Łódź); Ars Fotografica Arad, România 2018 - bronze medal, 2019, 2020 - group exhibition; Monochrome Photogrphy Awards 2018; Silver medal and honorary diploma 2019 - three honorary diplomas. Participation in the exhibition Exhibit at the Center for Contemporary Art in Toruń 2019; FAPA 2019 - four distinctions; FAPA 2020 - five distinctions. MONOVISIONS AWARDS 2020 - 7 honorary diplomas; Le Prix de la Photographie de Paris 2020 - 5 diplomas; IPA 2021 - 5 diplomas; Foto Departure '2021 - Golden Plaque; Tokyo International Foto Awards 2021 - 2 diplomas. He has participated in group exhibitions in Kobe Japan and Hungary three times.

 

Szukanie momentów

Witold Jankowski to jeden z aktywniejszych członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, w ostatnich latach z sukcesami uczestniczący w zbiorowych ekspozycjach i konkursach. W życiu każdego pasjonata fotografii nadchodzi jednak moment na prezentację indywidualną – konfrontację swoich osiągnięć z odbiorcą: środowiskiem, krytyką, stałymi bywalcami Galerii im. Eugeniusza Hanemana ŁTF.  A w tym przypadku są to osiągnięcia bardzo różnorodne, choć wszystkie utrzymane w oszczędnej i wyrafinowanej konwencji czerni i bieli. Od takiej fotografii Witold Jankowski zaczynał swoją przygodę z aparatem i jej pozostał, z małymi wyjątkami, wierny po dziś dzień.

Pierwszy aparat Druh dostałem jak miałem 10 lat i od tego czasu fotografuję. Byłem takim szkolnym fotografem na przerwach, prywatkach czy rajdach. Sam wywoływałem filmy i sam naświetlałem zdjęcia nocą w łazience, jak już rodzina spała. Trwało to wiele lat i nie zastanawiałem się zbytnio nad tym, co i jak fotografuję. Przełom nastąpił, jak nastała era fotografii cyfrowej, dającej nowe możliwości, dużą swobodę i łatwość tworzenia. Zacząłem uczyć się fotografii. Skończyłem kilka kursów, czytam literaturę fachową. Asystowałem u znanych fotografów, brałem udział w warsztatach i plenerach. Próbowałem również technik szlachetnych: platynotypii i gumy dwuchromianowej.

Tę potrzebę eksperymentowania i doskonalenia warsztatu widać w pracach z ostatnich pięciu lat, pokazywanych na wystawie „Inne spojrzenie”. To zdjęcia robione z innej, jak wskazuje tytuł, perspektywy, trudno określić miejsce i czas ich powstania, są celowo surrealistyczne, a przez to klimatyczne i niejednoznaczne. Dotyczy to zarówno portretów i aktów kobiecych, jak i ujęć rodzajowych, tak zwanych opowieści, będących subiektywnym spojrzeniem autora na podpatrzoną rzeczywistość. Często nadaje jej on drugie dno – mężczyzna tulący manekina to współczesna Pieta, maska na twarzy i worki to odniesienie do pandemii i zniszczeń, jakie uczyniła w naszym życiu, coraz mniej towarzyskim… Portrety nagich ciał są z kolei celowo estetyczne, wręcz dekoracyjne, a przy tym silnie erotyczne – mają przykuwać uwagę widza, intrygować, pobudzać wyobraźnię. Czynią to niewątpliwie kadry ubranej w same buty baletnicy, ujętej w ekspresyjnych, wręcz nienaturalnych wygięciach, oglądanej z niskiej perspektywy – to jest to inne spojrzenie, dematerializujące sytuację i wskazujące na jej inny kontekst. Czerń i biel pozwalają na efektowną grę kontrastami ale autor nie unika miękkich przejść walorowych w obrębie szarości, wydobywającej z tajemniczego tła rozmyte kształty, jakby odbite w lustrze lub podpatrzone w zaparowanej szybie. Pokazuje też, że potrafi oddać energię koloru, dodając jedno kolorowe zdjęcie burzy rudych włosów. Witold Jankowski fotografuje w świetle naturalnym, nawet jeśli miejscem sesji jest tonące w półmroku atelier. Jego praca (i pasja) polega na szukaniu momentów – uwiecznianiu światła i cienia, ruchu, ulotnego wrażenia, które zatrzymać może tylko migawka aparatu. Inne spojrzenie to wyraz silnej indywidualności, wielu analiz i przemyśleń, których efektem są prezentowane prace. To także pewne podsumowanie dotychczasowych fotograficznych osiągnięć autora, być może zapowiadające nowe tematy i poszukiwania kolejnych momentów.

Monika Nowakowska

Looking for moments
Witold Jankowski is one of the most active members of the Łódź Photographic Society, in recent years he has successfully participated in collective exhibitions and competitions. In the life of every photography enthusiast, however, there comes a moment for an individual presentation - a confrontation of his achievements with the recipient: the environment, critics, regular visitors of Galeria im. Eugeniusz Haneman ŁTF. And in this case, these are very diverse achievements, although all kept in the sparse and sophisticated black and white convention. Witold Jankowski began his adventure with the camera with such photography and he has remained faithful to it, with few exceptions.

I got my first Druh camera when I was 10 years old and have been photographing ever since. I was such a school photographer at breaks, parties or rallies. I developed the films myself and illuminated the pictures myself at night in the bathroom, when the family was asleep. It took many years and I didn't think much about what and how I was photographing. The breakthrough came when the era of digital photography began, giving new possibilities, great freedom and ease of creation. I started learning photography. I finished a few courses and read professional literature. I assisted well-known photographers, participated in workshops and plein-airs. I also tried noble techniques: platinum and bichromate gum. This need for experimentation and improvement of the workshop can be seen in the works from the last five years, shown at the exhibition "Different look". These photos taken from a different perspective, as the title suggests, it is difficult to define the place and time of their creation, they are intentionally surreal, and therefore atmospheric and ambiguous. This applies to both female portraits and nudes, as well as genre shots, so-called stories, which are the author's subjective view of the observed reality. It often gives it a second bottom - the man hugging a mannequin is a contemporary Pieta, the mask on the face and bags are a reference to the pandemic and the destruction it has done in our lives, which is less and less social ... Portraits of naked bodies are deliberately aesthetic, even decorative, and the strongly erotic ones - they are supposed to attract the viewer's attention, intrigue and stimulate the imagination. This is undoubtedly done by the frames of a ballerina dressed only in shoes, captured in expressive, almost unnatural curves, viewed from a low perspective - this is a different view, dematerializing the situation and pointing to its different context. Black and white allow for an effective game of contrasts, but the author does not avoid soft value transitions within the gray, bringing out blurry shapes from the mysterious background, as if reflected in a mirror or seen in a steamy glass pane. It also shows that it can capture the energy of color by adding one color photo of a storm of red hair. Witold Jankowski photographs in natural light, even if the session takes place in a twilight atelier. His job (and passion) is to look for moments - to capture light and shadow, motion, fleeting sensations that can only be stopped by the camera shutter. A different view is an expression of strong individuality, many analyzes and reflections, which result in the presented works. It is also a summary of the author's photographic achievements to date, perhaps foreshadowing new topics and a search for new moments.

Monika Nowakowska

Zadanie – „EKOlogicznie - Świat w którym żyjemy” - cykl wystaw, jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.

The project - "ECOlogically - The world we live in" - a series of exhibitions, is carried out thanks to co-financing from the budget of the City of Łódź.

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

z KOBE 2021

WERNISAŻ WYSTAWY

23.08.2022

O GODZ. 18:30

 

Wystawa przedstawia zdjęcia członków ŁTF, które były prezentowane na wystawie w Galerii Fotografii zaprzyjaźnionego stowarzyszenia APA z Kobe w Japonii

WYSTAWĘ MOŻNA BĘDZIE OGLĄDAĆ DO DNIA 29 SIERPNIA 2022 R.

Autorzy:

Paweł Buczek

Dominika Cybuch

Sławomir Grzanek

Artur Jastrzębski

Tadeusz Jagiełło

Mariusz Jędraszczyk

Witold Jankowski

Zbigniew Januszek

Piotr Kuczyński

Krzysztof Kurowski

Maria Lauks

Mariusz Lauks

Marta Lityńska

Mariusz Nowicki

Sylwia Pietryga

Justyn Skowron

Urszula Sobieszek

Konrad Sosnowski

Edward Tomaszewski

Piotr Tomczyk

Maria Tymińska

Agnieszka Wojtera

Izabela Zielińska

Adam Zieliński

Krzysztof Ziętkowski

GALERIA FOTOGRAFII IM. EUGENIUSZA HANEMANA
Łódź, ul. Piotrkowska 102

 

Media

Eugeniusz Haneman
„Topografie wspomnień",
Galeria Bałucka, Stary Rynek 2. Wystawę można oglądać do 9 października

Media

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Łódź pełna kultury i Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
zapraszają na wystawę

EUGENIUSZ HANEMAN. TOPOGRAFIE WSPOMNIEŃ

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
Galeria Bałucka, Stary Rynek 2
WERNISAŻ: 11.08.2022, godz. 18.00
kuratorka: Dominika Pawełczyk
partner wystawy: Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne


EUGENIUSZ HANEMAN. TOPOGRAFIE WSPOMNIEŃ to wystawa prezentująca fragment dorobku artystycznego twórcy, a zarazem przegląd tematów i form inspirujących nestora polskiej fotografii. Autor był łącznikiem pomiędzy wybitnymi fotografami początków XX i XXI wieku. Z urodzenia warszawianin, swoją karierę zdecydował rozwijać w Łodzi filmowej. Z powodzeniem integrował środowisko Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i Łódzkiego Oddziału Związku Polskich Artystów Fotografików, do której to organizacji należał od początku jej istnienia.

Działalność Hanemana, rozpięta na przestrzeni kilku epok, zaowocowała rozmaitymi cyklami zdjęć, zróżnicowanymi treściowo i formalnie. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi pragnie przypomnieć postać autora jako twórcy dokumentu czasu, który rozwijał zmienną poetykę fotografii – od tradycji piktorialnej, estetyzacji obrazu rzeczywistości, po dokument i kadry zapowiadające przyszłe tendencje.

Wystawa opowiada o Hanemanie – artyście, skupionym na prozie i poezji spojrzenia, realizatorze czarno-białych zdjęć o walorach poznawczych i artystycznych – twórcy nostalgicznych portretów, pejzaży, fotografii kreacyjnej i wielu znanych ujęć dokumentujących Powstanie Warszawskie. Mnogość wątków uznanych przez autora za warte uwiecznienia wzajemnie się przeplata, ujawniając zależności, ale i kontrasty.

W TOPOGRAFIACH WSPOMNIEŃ przypominamy artystę, który przygodę z fotografią rozpoczął w latach 30. XX wieku. Przywołujemy obraz Osoby o bogatej historii, pełnej zapału i marzeń, w czym pomogły archiwalne materiały, własnoręcznie wykonane modele oraz inne pamiątki stanowiące świadectwo pasji, ale i upływu czasu.

Oddajemy w Państwa ręce twórczość Hanemana, która zajmuje szczególne miejsce w naszych zbiorach i kolekcji partnera wystawy – Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.


Wystawę można będzie oglądać do 9 października. 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
Warszawskie Stowarzyszenie Fotograficzne FOTA

zapraszają na

wernisaż wystawy poplenerowej

Piotrków Trybunalski 2022

9 sierpnia 2022 r., o godz. 18:30

Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Autorzy zdjęć:

Michał BIAŁKOWSKI, Marta BUŁACIŃSKA, Piotr BUŁACIŃSKI, Dominika CYBUCH,

Sławomir GRZANEK, Henryk KOMOROWSKI, Maria LAUKS, Mariusz LAUKS,

Stanisław MARTYNUSKA, Anna MIŚKIEWICZ, Sławomir RÓG, Tomasz SMOLIŃSKI,

Urszula SOBIESZEK, Irena SZEWCZYK, Agnieszka WOJTERA, Krzysztof ZIĘTKOWSKI