Aktualności

 • 1%
  1%
 • smAK PLakatu warsztaty autorskie Anety Kosin
  smAK PLakatu warsztaty autorskie Anety Kosin
 • wirtualny wernisaż wystawy pokonkursowej
  wirtualny wernisaż wystawy pokonkursowej "Piękne i nieznane zakątki Ziemi Łódzkiej w obiektywie jej mieszkańców"
 • Wystawa fotografii - wersja multimedialna na kanale YouTube ŁTF
  Wystawa fotografii - wersja multimedialna na kanale YouTube ŁTF
 • 70-lecie ŁTF
  70-lecie ŁTF

Artykuły

Projekt "Fotografia dziś i jutro" to dwudniowe sympozjum mające na celu nawiązanie dalszej współpracy między stowarzyszeniami fotograficznymi z krajów V4 a Europą Wschodnią. Projekt obejmuje również międzynarodową wystawę fotografii i indywidualną prezentację osobistych osiągnięć w postaci pokazów multimedialnych każdego ze Stowarzyszenia Fotograficznego. Wystawy i prezentacje zostaną pokazane w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznymi i będą dostępne dla szerokiej publiczności, zarówno mieszkańców, jak i turystów przyjeżdżających do Łodzi. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni delegaci ze stowarzyszeń fotograficznych takich jak Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina (Słowacja), Fotoklub Náchod (Republika Czeska), Szentesi Fotókör i Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza (Węgry), Foto Club Arad (Rumunia), Foto Kino i Video Savet Vojvodine (Serbia) oraz Naujuju Mediju meno Klubas Pozityvas (Litwa). Kolejnym celem projektu jest wypracowanie sposobów organizacji podobnych spotkań w przyszłości. Dziś spotkania, które pomagają integrować artystów, są niewystarczające. Będzie to także świetna okazja do osobistego poznania uczestników i lokalnych przedstawicieli Kultury.

Projekt poprawi i przyczyni się do międzynarodowej współpracy między stowarzyszeniami fotograficznymi. Będzie to pierwsze takie sympozjum ustanawiające nowe sposoby regularnej przyszłej współpracy. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w formie wystawy lub prezentacji multimedialnej skierowanej do szerokiego grona odbiorców. Wejście do wystawy i wszystkie prezentacje będą bezpłatne i dostępne dla wszystkich odwiedzających. Naszym zdaniem ludzie są najważniejsi, a żaden współczesny sposób komunikacji nie może zastąpić osobistych spotkań. Tylko poprzez wspólne działania artystyczne możemy promować i doświadczać miasta i kulturę regionalną.
Wierzymy, że mieszkańcy naszego regionu będą mieli niepowtarzalną okazję do poznania dzieł sztuki i artystów ze stowarzyszeni fotograficznego z V4 w jednym miejscu i czasie.

Sympozjum odbędzie się w dniach 29-30.09.2018 r.

Partnerzy:

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina

Fotoklub Náchod

Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza

Szentesi Fotókör

Asociatia Foto Club Arad

Naujuju Mediju meno Klubas Pozityvas Foto Kino i Video Savez Vojvodine

Projekt organizowany przy wsparciu:

The project Photography today and tomorrow is a two day symopsium aiming to establish a further cooperation between the Photographic Associations of the V4 countries and Eastern Europe. The project covers also an international exhibition of photography and individual presentation of personal achievements in the form of multimedia shows of each of the Photographic Association. The exhibitions and presentations will be shown in the Eugeniusz Haneman Gallery located in The Association of Photographers in Lodz and will be available for a wide audience, both inhabitants and the tourists coming to Lodz. Delegates form the Photographic Associations will be invited to participate, i.a. Obzor (Slovakia), Nachod (Chech Republik) Szentes i Kiskunfelegyhaza (Hungary) and Photographic Associations (Lithuania, Romania and Serbia). The next aim of the project is to develop ways of organising similar meetings in the future. Today, meetings which help to integrate artists are insufficient. It would be also a great opportunity to get to know participants and local representatives of Culture personally.

The project will improve and contribute to the international cooperation between the Photographic Associations. It will be first such symposium estabilishing new ways of regular future cooperation. During the meeting all participants will have the ability to present their achievements in the form of exhibition or a multimedia presentation targeted to a wide audience. The entrance to the exhibition and all presentations will be free and available to all visitors. In our opinion, people are most important and no modern way of communication can replace personal encounters. Only by common artistic activities we can promote and experience out cities and regional culture. We believe that residents of our region will have an unique opportunity to get to know works of art and the artists from the Photographic Associations form V4 in one time and place.

The symposium will be held on 29-30/09/2018.

Partners:

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Občianske združenie Fotoklub OBZOR Žilina

Fotoklub Náchod

Wesel Hugó Fotókör Kiskunfélegyháza

Szentesi Fotókör

Asociatia Foto Club Arad

Naujuju Mediju meno Klubas Pozityvas Foto Kino i Video Savez Vojvodine

The project is organized with the support of:

 

 

Zapraszamy do udział w międzynarodowej wystawie fotografii pt. "Wolność w kwadracie"

lnvites you to participate in the international exhibition

 

Konkurs odbył się w środę, 27 czerwca 2018 r. o godz.18:30.

I nagroda Oleksii

II nagroda Michał Woźniakowski

III nagroda Sebastian Jerzykowski

Wyróżnienie Dominika Smagur

 

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

Marcela Paniak

Piotr Pardus

Agnieszka Stępka

Ponadto na wystawę pokonkursową zakwalifikowały się prace następujących autorów:

Dominika Smagur, Oleksii, Michał Woźniakowski, Sebastian Jerzykowski

Komisarz konkursu: Robert Tarczyński

 

NASTĘPNY KONKURS 26.09.2018 r. GODZ. 18.30

Temat dodatkowy na wrzesień: „Wspomnienie”

Zapraszamy na wernisaż wystawy pt. "Obywatel miasta Łodzi - Jan Machulski w fotografii Tomasza Komorowskiego" który odbędzie się 2 lipca o godzinie 18:30 w Galerii fotografii im. Eugeniusza Hanemana w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 102.

 

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
zaprasza na wernisaż wystawy

KLISZE PRZECHOWUJE SIĘ

w dniu 20.06.2018 r. o godz. 18:30

Leokadia Bartoszko, Agata Bogusławska, Tomasz Fularski, Sławomir Grzanek, Tadeusz Hałatek, Witold Krymarys, Mariusz Nowicki, Marcela Paniak, Wojciech Prażmowski, Andrzej Różycki, Piotr Szczegłów, Robert Tarczyński, Piotr Tomczyk, Izabela Urbaniak, Zdzisław Walter, Zbigniew Wichłacz

Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana,
Łódź, ul. Piotrkowska 102

 wystawę można oglądać w dniach 20-30.06.2018r.

 

Zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej pt. "Nakręceni na fotografię" który odbędzie się 5 czerwca o godzinie 17 w Małej Galerii ŁTF na EkSocu która znajduje się w Foyer budynku T wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (wejście od ulicy Rewolucji 1905.r nr 37).

PROTOKÓŁ

Posiedzenia Jury konkursu fotograficznego „NAKRĘCENI NA FOTOGRAFIĘ” organizowanego przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne oraz Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi

W dniu 8 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Jury III edycji konkursu fotograficznego pt. „NAKRĘCENI NA FOTOGRAFIĘ”, w składzie:

Izabela Zielińska – Przewodnicząca Jury
Zbigniew Głuszczak – Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
Izabela Maciejewska – Artystka plastyk
Enzo Signorelli – Fotograf, dziennikarz , Włochy
Robert Tarczyński – Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
Sławomir Grzanek – Komisarz wystawy

Jury obejrzało i oceniło 194 prace, zgłoszonych przez 69 autorów. Do wystawy pokonkursowej Jury zakwalifikowało 57 prac 44 autorów.

Jury przyznało następujące nagrody:

1 miejsce – Julian Skwarczewski – za pracę „Przygoda z mewami” - Publiczne Gimnazjum Nr.2

2 miejsce oraz nagroda specjalna od Enzo Signorelli – Karolina Kocik za pracę „Pejzaż-Lazur” – Szkoła Podstawowa Nr. 184

3 miejsce Ex æquo: Mateusz Piłatowski - za pracę „Wspomnienia nie do odtworzenia” - Szkoła Podstawowa Nr. 101 w Łodzi
Natalia Kusewicz – za pracę „Z ukrycia” - Publiczne Gimnazjum Nr. 26 w Łodzi

Wyróżnienie specjalne od Izabeli Maciejewskiej: Julka Gronowska - za pracę „Okno” - Prywatna Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka w Łodzi

Wyróżnienie specjalne od Enzo Signorelli: Antonina Robak – za pracę „EC2 przed zniknięciem”, Gimnazjum Nr. 41w Łodzi

Wyróżnienia: Wiktoria Skrok – za pracę „Łódź nocą” - Szkoła Podstawowa Nr. 120 w Łodzi
Jakub Milczarek – za dwie prace „Magiczny ogród I i II” - Szkoła Podstawowa Nr. 71 w Łodzi
Natalia Kucharek – za pracę „Ognista wiosna”- Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Aleksandrowie Łódzkim
Franek Naskiewicz – za pracę „Okno na świat” - Gimnazjum Nr. 32 w Łodzi

Zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii Tomasza Lenarczyka - Strefy kobiecości
24 kwietnia 2018 r. o godz. 18:30
Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Podczas wernisażu, autor wystawy zaprezentuje również kulisy jej powstawania czym przeniesie widzów w świat ,,stref kobiecości…” Fotografie do wystawy powstawały w okresie 3 lat. Ekspozycja będzie podzielona na strefy, zaprezentuje różne spojrzenia autora na kobiecość.