MAGIA DNIA 24022024 MAGIC OF THE DAY

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

MAGIA DNIA 24022024 MAGIC OF THE DAY

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej
„MAGIA DNIA 24022024 MAGIC OF THE DAY”
w dniu 9 marca (sobota) 2024 r. o godz. 16.00 do Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi.
Lodz Photographic Society
We cordially invite you to the vernissage of the photo exhibition
"MAGIC OF THE DAY 24022024 MAGIC OF THE DAY"
on March 9, 2024 at 4.00 p.m. at the Photo Gallery. Eugeniusz Haneman, at ul. Piotrkowska 102 in Łódź.

Bardzo dziękuję wszystkim za udział w projekcie „Magia Dnia 24.02.2020” to wyjątkowe wydarzenie, które stanowiło niepowtarzalną okazję dla uczestników do uchwycenia jednego niezapomnianego momentu tego dnia poprzez wykonanie zdjęcia. Ta inicjatywa nie tylko skupiała się na fotografowaniu, ale także promowała docenianie chwil i refleksję nad pięknem codzienności. Ludzie z różnych zakątków Polski i świata łączyli siły, aby wziąć udział w tym wyzwaniu, dzieląc się swoimi emocjami i spostrzeżeniami za pośrednictwem fotografii. Dzień ten stał się nie tylko okazją do uwiecznienia ulotnych chwil, ale także do tworzenia wspomnień i budowania więzi z innymi poprzez wspólną pasję do fotografowania. To niezwykłe zjawisko jednoczyło ludzi, inspirując ich do odkrywania piękna w najzwyklejszych chwilach życia i dzielenia się tym z całym światem. Wszystkim którzy nie wzięli udziału w tegorocznym projekcie Magii Dnia 24022024 zapraszam za rok na VI edycję Magii Dnia 25.02.2025.
Sławomir Grzanek

Thank you all very much for participating in the project "Magic of the Day 24/02/2020" - a unique event that provided a unique opportunity for participants to capture one unforgettable moment of that day by taking a photo. This initiative not only focused on photography, but also promoted the appreciation of moments and reflection on the beauty of everyday life. People from different parts of Poland and the world joined forces to take part in this challenge, sharing their emotions and observations through photography. This day became not only an opportunity to capture fleeting moments, but also to create memories and build bonds with others through a common passion for photography. This extraordinary phenomenon united people, inspiring them to discover beauty in the most ordinary moments of life and share it with the whole world. I would like to invite everyone who did not take part in this year's Magic of the Day project 24022024 to the 6th edition of Magic of the Day next year on February 25, 2025.
Sławomir Grzanek

Autorzy/authors
Krzysztof Antoniuk, Jacek Boczar, Dominika Cybuch, Kinga Czeremuszkin, Barbara Czernilewska, Edyta Filipek-Bajor, Gabriela Gancarz, Jerzy Lech Gębicki, Gabriela Głębocka-Bednarek, Agnieszka Głowacka, Sławomir Grzanek, Tadeusz Hałatek, Barbara Harsch, Anna Jakubowska, Monika Janiszewska, Agnieszka Janucka-Popiołek, Artur Jastrzębski, Sebastian Jerzykowski, Katarzyna Kostecka, Sylwia Kozłowska, Elżbieta Krysztoforska, Krzysztof Kuhn, Michał Kumor, Krzysztof Kurowski, Piotr Kusiński, Krzysztof anin Kuzko, Kazimierz Laskowicz, Maria Lauks, Mariusz Lauks, Paweł Lega, Katarzyna Lesniewska, Aleksandra Lesz, Monika Malicka, Anna Miśkiewicz, Katarzyna Paluszkiewicz, Tadeusz Papis, Grzegorz Piekarski, Robert Rzepiński, Wiktor Sawiuk, Magdalena Seidler-Kumor, Tomasz Seidler-Kumor, Edward Sierański, Mariola Siwińska, Urszula Sobieszek, Czesław Sornat, Ludmiła Sowińska, Teresa Starzyńska, Oliwia Stelmach, Petr Šulc, Hana Šulcová, Małgorzata Szafrańska Kuhn, Anna Świderska, Agnieszka Tobiasz, Piotr Tomczyk, Beata Ulińska, Zofia Warzyńska-Janowicz, Małgorzata Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski, Agnieszka Wojtera, Elżbieta Zborowska, Krzysztof Ziętkowski, Dušan Živkić.