Ekologicznie - Świat w którym żyjemy / ECOlogically - The world we live in

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • „Autoportret w kwadracie 2024” /
  „Autoportret w kwadracie 2024” / "Self-portrait in a square 2024"
 • AKT
  AKT
 • Piotr Jabłoński
  Piotr Jabłoński
 • PUNCTUM 2023 OŁ ZPAF
  PUNCTUM 2023 OŁ ZPAF

Artykuły

Ekologicznie - Świat w którym żyjemy / ECOlogically - The world we live in

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

VISUAL ARTS GALLERY

zapraszamy na wernisaż wystawy

Ekologicznie - Świat w którym żyjemy

ECOlogically - The world we live in

29 października 2022 r., o godz. 16

do Visual Arts Gallery, Łódź, ul. Przędzalniana 49

https://fb.watch/gnfUkibJPO/

Autorzy:

Béla Albert, Leokadia Bartoszko, Andrzej Bator, Jacek Boczar,

Damian Gajewski, Hilda Gálfalvay, Zbigniew Głuszczak,

Sándor Gyöngyösi, Tadeusz Hałatek, Barbara Harsch,

Monika Jeremus, László Kis, Imre Kiss Czakó, Gergő Kőházi,

Zbigniew Kołodziej, Henryk Komorowski, Witold Krymarys,

Piotr Kuczyński, Magdalena Kumor, Michał Kumor,

Krzysztof Kurowski, Krzysztof anin Kuzko, Maria Lauks,

Mariusz Lauks, Tymoteusz Lekler, Elena Markowska,

Ágnes Mezősi, Henryk Milczarek, Anna Miśkiewicz,

István Nagy, Gabriella Német, Mariusz Nowicki, Bartosz Pietrzak,

Andrzej Protasiuk, Anna Robazynski, Ryszard Sąsiadek,

Dariusz Sebastiański, Tomasz Seidler, Elżbieta Słupianek,

Czesław Sornat, Robert Tarczyński, Edward Tomaszewski,

Krzysztof Tomaszewski, Piotr Tomczyk, Maria Tymińska,

Izabela Urbaniak, Julian Urbaniak, Piotr Wypych,

Adam Zieliński, Krzysztof Ziętkowski.

Magia i siła fotografii

O tym, że sztuka łączy łączy pokolenia, narody, kontynenty, światy, wiadomo od wieków. Jeszcze bardziej łączy je sztuka fotografowania - stosunkowo młode medium, które daje takie same możliwości chwytania wrażeń migawką aparatu pod każdą szerokością geograficzną każdemu wrażliwemu na urodę świata człowiekowi. Różne są tylko owe wrażenia czy raczej świat, w którym żyjemy. Pokazuje to wystawa w Galerii im. Eugeniusza Hanemana w ŁTF, na którą zdjęcia nadesłali łodzianie, w tym członkowie ŁTF oraz ich przyjaciele po fachu z Warszawy, Piotrkowa, Tych, Ząbkowic Śląskich, Szczecina, Świdnicy, Lublina ale także z Japonii, USA, Węgier, Belgii, Niemiec. Zakres tematów jest niewyobrażalnie szeroki - krajobrazy miejskie i wiejskie, portrety ludzi i przyrody, uchwycone na gorąco sceny i sytuacje na ziemi, wodzie i niebie a nawet... operacja na otwartym sercu. Efektowne kadry, szczególne momenty i szerokie panoramy z różnych stron naszego globu pokazane w kolorze lub klimatycznej czerni i bieli. Nie brakuje tematów najbardziej aktualnych: wojny na Ukrainie i dokonujących się na naszych oczach zmian klimatycznych, zaśmiecania natury i ginących gatunków zwierząt - pokazanych jednakże w sposób estetyczny i optymistyczny, jakby z nadzieją, że będzie dobrze.

Monika Nowakowska

The magic and power of photography

It has been known for centuries that art connects generations, nations, continents and worlds. They are even more united by the art of photography - a relatively young medium that gives every person sensitive to the beauty of the world the same possibilities of capturing impressions with a camera shutter at any latitude. Only these impressions, or rather the world we live in, are different. This is shown in the exhibition at the Galeria im. Eugeniusz Haneman in ŁTF, for which photos were sent by the inhabitants of Łódź, including members of ŁTF and their professional friends from Warsaw, Piotrków, Tych, Ząbkowice Śląskie, Szczecin, Świdnica, Lublin, but also from Japan, the USA, Hungary, Belgium and Germany. The range of topics is unimaginably wide - urban and rural landscapes, portraits of people and nature, hot scenes and situations on earth, water and sky, and even ... open-heart surgery. Effective frames, special moments and wide panoramas from different sides of our globe shown in color or atmospheric black and white. There is no shortage of the most current topics: the war in Ukraine and the climate change taking place before our eyes, littering nature and endangered animal species - presented, however, in an aesthetic and optimistic way, as if with the hope that it would be fine.

Monika Nowakowska

Zadanie – „EKOlogicznie - Świat w którym żyjemy” - cykl wystaw, jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi. The project - "ECOlogically - The world we live in" - a series of exhibitions, is carried out thanks to coinancing from the budget of the City of Łódź.