SŁAWOMIR GRZANEK „ADHUC VITA”

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • „Autoportret w kwadracie 2024” /
  „Autoportret w kwadracie 2024” / "Self-portrait in a square 2024"
 • AKT
  AKT
 • Piotr Jabłoński
  Piotr Jabłoński
 • PUNCTUM 2023 OŁ ZPAF
  PUNCTUM 2023 OŁ ZPAF

Artykuły

SŁAWOMIR GRZANEK „ADHUC VITA”

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii z cyklu Konfrontacje fotograficzne
SŁAWOMIR GRZANEK „ADHUC VITA”
Wernisaż wystawy o godz. 18:30, 5 października 2021 r.
Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Patronat Honorowy Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska

Zadanie „Konfrontacje fotograficzne - cykl wystaw” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

Okiem prezesa

Sławek Grzanek, człowiek wielu talentów i pasji, łodzianom kojarzy się z prężną działalnością Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana przy ulicy Piotrkowskiej 102, gdzie organizuje wystawy, konkursy, warsztaty poświęcone współczesnej fotografii, polskiej i zagranicznej. Jako prezes ŁTF i aktywny członek ZPAF nie ma wiele czasu na własną twórczość, co nie znaczy, że zarzucił fotografowanie.

Swoje prace wystawia rzadko, ale zawsze nimi zaskakuje i inspiruje - tym razem do innego spojrzenia na gatunek zwany martwą naturą. Ten typ kompozycji, kojarzący się przede wszystkim z malarstwem, zakłada swoistą intymność przedstawienia tak zwanych okruchów codzienności: uschniętych kwiatów, dekoracyjnie skadrowanych owoców, warzyw oraz wszelkiej roślinności, zazwyczaj potraktowanej bardzo kameralnie, w dziwnym anturażu. Takie są też kompozycje Sławka Grzanka: wysmakowane kolorystycznie, wręcz przeestetyzowane, ulokowane w tajemniczym otoczeniu, zazwyczaj z bardzo malarskim tłem. Widać, że autor dobrze zna historię sztuki i prowadzi z nią współczesny dialog, dodając nowe wartości, formalne i treściowe, do tego, wydawać by się mogło, już wyeksplorowanego tematu. Rzucająca tajemniczy cień gruszka, porzucona na buraczkach papryczka, przyschnięta cebula przekrojona na pół, samotny tulipan czy rozsadzający kadr kaktus - to bohaterowie jego zdjęć, komponowanych za pomocą bardzo prostych a przy tym wyrafinowanych środków wyrazu. Poza dekoracyjnym kadrowaniem uwagę zwraca także kolor, budujący nastrój zdjęć i podsycający klimat pełen niedopowiedzeń, wręcz sugerujący symboliczne znaczenia. Te prace mają intrygować, skłaniać do refleksji nad otaczającą nas poezją i prozą codzienności i przede wszystkim - dawać widzowi wiele estetycznej satysfakcji. Czułe oko prezesa potrafi bowiem uchwycić w kadrze piękno i niepowtarzalność ulotnej chwili, urodę i tajemnicę każdego przedmiotu, tylko z pozoru martwego.

Monika Nowakowska

We cordially invite you to the photo exhibition from the Photographic Confrontations series

SŁAWOMIR GRZANEK "ADHUC VITA"

Exhibition opening at 18:30 Oct 5, 2021

Eugeniusz Haneman Photo Gallery, Łódź, Piotrkowska 102 street

Honorary Patronage of the Mayor of the City of Łódź

Hanna Zdanowska

The task "Photographic confrontations - a series of exhibitions" was carried out thanks to co-financing from the budget of the City of Łódź

Through the CEO's eye

Sławek Grzanek, a man of many talents and passions, associates the inhabitants of Łódź with the dynamic activities of the Łódź Photographic Society and Eugeniusz Haneman Photo Gallery at Piotrkowska 102 street, where it organizes exhibitions, competitions and workshops devoted to contemporary Polish and foreign photography. As the president of ŁTF and an active member of ZPAF, he does not have much time for his own creativity, which does not mean that he has given up photography. He rarely exhibits his works, but he always surprises and inspires them - this time to a different look at the genre known as still life. This type of composition, associated primarily with painting, implies a specific intimacy of the representation of the so-called crumbs of everyday life: wilted flowers, decorated fruit, vegetables and all kinds of vegetation, usually treated very intimately, in strange surroundings. These are also compositions by Sławek Grzanek: tasteful in terms of colors, even aesthetic, set in a mysterious environment, usually with a very painterly background. It can be seen that the author knows the history of art well and conducts a contemporary dialogue with her, giving this seemingly explored subject new formal and substantive values. A mysteriously shaded pear, a pepper dropped on beets, a dried onion cut in half, a lonely tulip or a cactus tearing the frame - these are the protagonists of his photos, composed with very simple but sophisticated means of expression. In addition to the decorative setting, the color also attracts attention, building the mood of the photos and fueling the atmosphere full of understatements, suggesting almost symbolic meanings. These works are intended to intrigue, encourage reflection on the poetry and prose of the everyday life that surrounds us, and above all, give the viewer great aesthetic satisfaction. The sensitive eye of the president is able to capture in the frame the beauty and uniqueness of a fleeting moment, the beauty and mystery of every, only seemingly inanimate object.

Monika Nowakowska