PRZEMYSŁAW KOT - MĘSKA SZATNIA - MEN'S CLOAKROOM

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

PRZEMYSŁAW KOT - MĘSKA SZATNIA - MEN'S CLOAKROOM

Serdecznie zapraszamy na wystawę fotografii

PRZEMYSŁAW KOT - MĘSKA SZATNIA - MEN'S CLOAKROOM

Wernisaż wystawy o godz. 18:30, 10 sierpnia 2021 r.

Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

https://www.youtube.com/watch?v=OW8xKsXr9a4

https://monovisions.com/przemyslaw-kot-mens-cloakroom

https://youtu.be/3UDjQNSdDzo

facebook.com/events/246110053998387/?ref=newsfeed

https://fb.watch/70gvouWxZO

W męskiej szatni
Przemysław Kot jest członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego od 2017 roku. Swoją aktywność od razu zaznaczył udziałem w prestiżowych wystawach zbiorowych, takich jak „Wolność w kwadracie” (2018) czy „70 lat, 70 autorów, 70 prac – wystawa jubileuszowa ŁTF” (2019) oraz medalami: złotym i srebrnym, przyznanymi mu za prace zaprezentowane podczas 59. i 60. dorocznych ekspozycji dobroczynnych ŁTF w 2019 i 2020 roku w Galerii im. Eugeniusza Hanemana. Za sukcesami lokalnymi poszły ogólnopolskie i międzynarodowe, młody artysta chętnie i często bierze bowiem udział w znaczących przeglądach i konkursach orgaznizowanych m.in. w USA, Japonii, Hiszpanii, Rosji. Kolejne osiągnięcie Przemysława Kota to trzecie miejsce na Black & White Portrait Series of the Year w za cykl czarno-białych zdjęć „Męska szatnia”, które mogą teraz oglądać łodzianie.

Fotografie z jednej strony mają charakter reportażu – autor dokumentuje kameralne sytuacje z męskiej szatni w zakładzie produkcyjnym, celowo anonimowym, podobnie jak bohaterowie jego zdjęć: mężczyźni w różnym wieku, o różnej posturze i kondycji fizycznej. Panowie bez kompleksów pokazują torsy, prężą bicepsy, eksponują tatuaże, robią zabawne niekiedy miny i znaczące gesty. Czują się swobodnie przed obiektywem, który pokazuje tzw. nagą prawdę o każdym z nich – obwisłe brzuchy i piersi, blizny, wystające żebra, owłosienie ale też ciała zadbane i wysportowane. Ilu ludzi tyle historii, a ich dopowiedzeniem są twarze: poważne, zasmucone, zadumane, uśmiechnięte, choć oko widza (zwłaszcza żeńskiego) koncentruje się raczej na torsach i fragmentach bielizny… Męska szatnia to intymny, odrębny świat, mało znany i niespenetrowany – poza półnagimi mężczyznami bystre oko Przemysława Kota uchwyciło także wymowne ślady ich pobytu w szatni, czyli niedopałki papierosów, butelki-małpki po alkoholu – choć palenie i picie jest zabronione w tymże zakładzie, o czym informuje stosowna tablica. Osobiste, a momentami wręcz intymne są ujęcia otwartych szafek z plakatami nagich pań i ubraniami.

Surowość i dosadność tego cyklu podbija ograniczenie do czerń i biel – kolor byłby tu niepotrzebny, szarość dopowiada niuanse każdego kadru. Oglądając te zdjęcia, smakując ich specyficzny klimat, widz ma poczucie, że poza reportażem jest tu jakieś drugie dno, autorowi chodziło o pokazanie czegoś jeszcze. Ta fotograficzna wyprawa w męski świat jest, w moim odczuciu, ciekawym studium psychologicznym facetów po godzinach, zwłaszcza dla kobiet, które po wyjściu z wystawy być może inaczej spojrzą na swoich partnerów.

Monika Nowakowska

Zadanie „Konfrontacje fotograficzne - cykl wystaw” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi

 

BIOGRAM:

2017r. zostałem członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,

2017r. Czechy zbiorcza wystawa "ZED"

2017r. USA Publikację w Dark Beauty Magazine.

Kwiecień 2018r. -fotograf miesiąca "Szeroki Kadr by NIKON"

Maj 2018r. zbiorcza wystawa "Korzenie" w galerii Centralne Oko w Poznaniu.

2018r. Wyróżnienie w XVII edycji konkursu fotograficznego Koło.

Wrzesień 2018r. wystawa zbiorcza "Wolność w kwadracie" w Łódzkim Towarzystwie Fotograficznym.

Październik 2018r. prelekcja na Skoczowskim Festiwalu Fotografii Analogowej.

2018r. Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie "Portret prawdziwy" VI edycja.

Grudzień 2018r. Hiszpania złoty medal FIAP w międzynarodowym konkursie XVIII A World for All: Overcoming Disabilities.

Grudzień 2018r. wywiad na łamach magazynu perspektywy niezależnej "OBSCURNY"

Styczeń 2019r. zbiorcza wystawa "Korzenie" w Muzeum Fotografii w Bydgoszczy.

Styczeń 2019r. złoty medal Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w 59 dobroczynnej wystawie fotografii.

Maj 2019r. zbiorcza wystawa "Obszary niewiadome" w Galerii Katowice ZPAF.

Sierpień 2019r. zbiorcza wystawa "70 lat, 70 autorów, 70 prac" w galerii fotografii im. Eugeniusza Hanemana w Łodzi.

Październik 2019r. Belgia zbiorcza wystawa ”Łódź, tout ce monde – Łódź, mój świat” Galerie Verhaeren Bruksela.

Grudzień 2019r. Wyróżnienie w XXIV ogólnopolskim konkursie fotografii "Portret"-Trzcianka

Styczeń 2020r. srebrny medal Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w 60. dorocznej wystawie fotografii.

Styczeń 2020r. zbiorcza wystawa "U źródła świadomości" w Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek Sielcki.

Styczeń 2020r. USA wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Life Framer “THE HUMAN BODY”

Sierpień 2020r. USA brązowy medal MonoVisions Photography Awards kategoria Series-Portrait

Sierpień 2020r. USA wyróżnienie MonoVisions Photography Awards kategoria Single-Nude

Wrzesień 2020r. Japonia zbiorcza wystawa w Galerii FLORE, w Kobe, Prefektura Hyogo

Grudzień 2020r. Hiszpania brązowy medal XLVIII TROFEO GIPUZKOA INTERNACIONAL kategoria COLOR-OPEN

Styczeń 2021r. United Kingdom wyróżnienie w międzynarodowym konkursie MONOCHROME AWARDS w kategori Nude i Portrait

Styczeń 2021r. USA wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Life Framer “THE HUMAN BODY”

Styczeń 2021r. Mediolan we Włoszech publikację w międzynarodowym albumie Inside / PHmuseum 2nd Photobook On Mobile Photography

Marzec 2021r. zbiorcza wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

Czerwiec 2021r. Rosja pierwsze miejsce w 35AWARDS - 6TH international photo awards kategorii Black and white

 

In the men's cloakroom
Przemysław Kot has been a member of the Łódź Photographic Society since 2017. He immediately marked his activity by participating in prestigious collective exhibitions, such as "Freedom in the square" (2018) or "70 years, 70 authors, 70 works - the ŁTF jubilee exhibition" (2019), as well as gold and silver medals awarded to him for his works presented during the 59th and 60th annual charity exhibitions ŁTF in 2019 and 2020 at the Galeria im. Eugeniusz Haneman. Local and national successes were followed by national and international successes, the young artist willingly and often takes part in significant reviews and competitions organized, among others, by in the USA, Japan, Spain and Russia. Another achievement by Przemysław Kot is the third place in the Black & White Portrait Series of the Year for the series of black and white photos "Men's Cloakroom", which can now be seen by the inhabitants of Łódź.

On the one hand, the photos are reportage - the author documents the intimate situations from the men's locker room in the production plant, intentionally anonymous, just like the heroes of his photos: men of different ages, of different posture and physical condition. Gentlemen without complexes show their torsos, flex their biceps, display tattoos, make sometimes funny faces and meaningful gestures. They feel at ease in front of the lens that shows the so-called the naked truth about each of them - sagging bellies and breasts, scars, protruding ribs, hair, but also well-groomed and athletic bodies. How many people, so many stories, and their faces are complemented: serious, sad, pensive, smiling, although the viewer's (especially female) eye focuses rather on torsos and fragments of underwear ... Men's cloakroom is an intimate, separate world, little known and not penetrated - apart from half-naked For men, Przemysław Kot's sharp eye also captured the telling traces of their stay in the cloakroom, i.e. cigarette butts, alcohol bottles - although smoking and drinking is prohibited in this facility, as indicated on the relevant board. Personal, and at times even intimate, are the shots of open cupboards with posters of naked ladies and clothes.

The severity and bluntness of this cycle subdue the limit to black and white - color would be unnecessary here, gray adds nuances to each frame. Watching these photos, tasting their specific atmosphere, the viewer has a feeling that apart from the reportage, there is a bottom line here, the author wanted to show something else. This photographic trip into the male world is, in my opinion, an interesting psychological study of guys after hours, especially for women who, after leaving the exhibition, may look at their partners differently.

Monika Nowakowska

The task "Photographic confrontations - a series of exhibitions" was carried out thanks to co-financing from the budget of the City of Łódź