Stefan Sztromajer „moja ŁÓDŹ w latach 1945-1990”

 • 1%
  1%
 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Alexander Kharvat
  Alexander Kharvat
 • Witold Molenda-Mikroflora
  Witold Molenda-Mikroflora
 • Wystawa weekendowa - Maciej Stanik „Ukraina w ogniu – Gdzie jesteś cywilizowany świecie?”
  Wystawa weekendowa - Maciej Stanik „Ukraina w ogniu – Gdzie jesteś cywilizowany świecie?”
 • 70-lecie ŁTF
  70-lecie ŁTF

Artykuły

Stefan Sztromajer „moja ŁÓDŹ w latach 1945-1990”

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy

„moja ŁÓDŹ w latach 1945-1990” autorstwa

Stefana Sztromajera

25 sierpnia 2020 r. o godz. 18:30

Z zachowaniem zasad:
 usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania 1,5 metrów odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej.

Stefan Sztromajer

„Niestety nie umiem rysować, a bardzo mi zależy na rejestracji otoczenia. Jedynym rozwiązaniem jest

fotografia. Pierwszy aparat drogą wymiany za książki, zdobyłem w Warszawie w 1941 roku, był to skrzynkowy polski Rekord. Moje pierwsze udane zdjęcie wzbudziło we mnie wielki entuzjazm, który trwa do dziś. Aparatem Rekord mogłem fotografować jedynie na dworze przy bezchmurnym niebie, z czasem udawało mi się nabyć lepszy sprzęt. Szczęśliwym trafem zlecano mi wykonanie zdjęć tablic rejestracyjnych określonych samochodów, wówczas miałem do dyspozycji aparat "Weltix" o znacznie lepszych możliwościach technicznych. Niestety wszystko się skończyło po Powstaniu '44.

Po powrocie do Łodzi 20 stycznia 1945 roku nabyłem w pierwszym otwartym wówczas sklepie Pana Płażewskiego na ulicy Piotrkowskiej 132 aparat fotograficzny "Bessa”. Mogłem już uwiecznić pierwszą defiladę 1 maja oraz wiec na Placu Wolności 9 maja z okazji kapitulacji Niemiec. Wraz z upływem lat „marnowałem” więcej metrów taśmy filmowej, a przypadkiem uzyskane sukcesy pozwalam sobie Państwu przedstawić."

 

Stefan Sztromajer (ur. 1931 roku) - łodzianin, mieszkający w sercu Łodzi, niezmiennie w tym samym mieszkaniu na ulicy Piotrkowskiej. Od ponad 75 lat patrzy na zmieniającą się Łódź przez obiektyw fotograficzny. Urządzenie to w rękach inżyniera stało się realnym śladem zmieniającej się przestrzeni miejskiej i obyczajów ludzi tam mieszkających. Dyskretnie patrzy na to co się dzieje, utrwala zdarzenia historyczne w jakich uczestniczył oraz rejestruje rzeczywistość.

Cieszę się, że zechciał podzielić się z nami swoimi zdjęciami oraz wspomnieniami.

 

Na wystawie prezentowane są zdjęcia Łodzi z lat 1945 - 1990, między innymi: z roku 1945 defilada na ulicy Piotrkowskiej i manifestacja na Placu Wolności, z 1946 roku zdjęcie ciężarówki z karabinem maszynowym wymierzonym przeciwko nielegalnej manifestacji z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja. Zdjęcia z lat 50 codziennej Łodzi z kibitkami i dorożkami, sprzedawczyniami siedzącymi na chodniku, kupcami na ulicy Wschodniej, grajkiem na podwórzu czy cinkciarzami przed Grand-Hotelem. Zdjęcia afiszy na ulicy Wólczańskiej i dawnych plakatów.

Agnieszka Andruszkiewicz

Unfortunately, I can't draw, but really care about capturing my surroundings. The only solution is photography.

I got my first camera by exchanging for books in Warsaw in 1941. It was polish REKORD. My first successful photo aroused great enthusiasm which remains in me until today. With REKORD camera, I could only shoot outdoors, with a cloudless sky. Over time, I was able to purchase better equipment.

Fortunately, I was commissioned to take photos of the license plates of certain cars. Then I had at my disposal a WELTIX camera with much better technical capabilities. Unfortunately, everything ended after the Warsaw Uprising.

After returning to Lodz on 20th January, 1945, I purchased in the first store of Mr Płażewski that was opened at that time at 132 Piotrkowska Street BESSA camera. I was already able to capture the parade on 1st May and on 9th May the celebration on the occasion of Germany's surrender at Freedom Square.

As the years went by, I wasted more meters of photographic film, and I would like to present the successes achieved by chance”.

 

Mr Stefan Sztromajer (born in 1931) - resident of Lodz, living in the heart of Lodz, invariably in the same flat at Piotrkowska Street.

For over 75 years, he has been looking at changing Lodz through a photographic lens. This device in the hands of an engineer, became a real trace of the changing urban space and the habits of people living there.

He discreetly looks at what is happening, captures historical events in which he participated and immortalizes reality.

I am glad that he wanted to share his photos and memories with us.

The exhibition presents photos of Lodz from 1945 - 1990, including: a parade on Piotrkowska Street in 1945 and a demonstration at Freedom Square, from 1946 a photo of a truck with a machine gun aimed against an illegal demonstration on the anniversary of the Constitution of 3rd May. Photos from the 1950s of Lodz with prison-van and horse-drawn carriages, saleswomen sitting on the sidewalk, merchants on Wschodnia Street, backyard musician or money changers in front of the Grand-Hotel. Photos of old posters on Wólczańska Street.

 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, Piotrkowska 102
wystawa eksponowana będzie w terminie: 25.08 – 5.09.2020 r.

Zadanie: Wspieranie twórczości amatorskiej - „Senior. Pozytyw. Negatyw” - cykl wystaw i warsztatów fotograficznych jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi.