„SPOTKANIA” Ryszard Sąsiadek

  • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
    Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  • Magia Dnia 2024
    Magia Dnia 2024
  • Julian Sojka - W ostatnim momencie
    Julian Sojka - W ostatnim momencie
  • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
    MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

„SPOTKANIA” Ryszard Sąsiadek

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

21.01.2015 – 21.01.2015

ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

wystawa fotografii

SPOTKANIA…

Ryszard Sąsiadek

Wernisaż wystawy odbył się w dniu 25 listopada 2014 r. o godzinie 18.30 w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

To już 14-sta indywidualna wystawa fotograficzna Ryszarda Sąsiadka ­­– ­RySy o tematyce przyrodniczej. 

Urodzony na ziemi opolskiej w Paczkowie dn. 31.12.1960 r. – wykształcenie fotograficzne uzyskał w Policealnym Studium Fotografii w Łodzi. Kształcił się również w Centralnej Szkole Służby Pożarniczej w Częstochowie w latach 2006-2007.

Ryszard Sąsiadek od początku istnienia Związku Polskich Fotografów Przyrody, tj. od 1995 roku jest jego członkiem, a także współzałożycielem Okręgu Łódzkiego ZPFP oraz jego pierwszym, długoletnim prezesem w latach 1996-2007. Od roku 1998 należy do Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, a także do Stowarzyszenia na rzecz rozwoju fotografii humanistycznej "Foto Humanum" oraz Sekcji Ornitologicznej przy Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Ryszard Sąsiadek od wielu lat czynnie uczestniczy w działalności fotograficznej, jako: komisarz, organizator wielu plenerów fotograficznych i kilkudziesięciu wystaw fotograficznych oraz uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą, a przede wszystkim – 13. wystaw autorskich. Długa jest lista zdjęć Autora publikowanych w czasopismach, kalendarzach, książkach i albumach. Jego osiągnięcia, aktywność i społeczne zaangażowanie na rzecz fotografii znalazło uznanie w nadaniu Mu kilku znaczących nagród  i tytułów. Jest wyróżniony m.in.: Dyplomem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego za twórczość artystyczną (2003), laureatem Złotej Ramki Galeryjki Olimpijki (2006) i tytułem "Fotohumanisty roku 2012", nadanym przez Stowarzyszenie "Foto-Humanum".

Jednak Jego największą pasją jest fotografia przyrodnicza i krajobrazowa. Zafascynowany pięknem oraz bogactwem polskiej i regionalnej przyrody – każdy wolny czas poświęca na podróżowanie i ciągłe odkrywanie wciąż nowych gatunków rzadkich i cennych przedstawicieli krajowej fauny i flory.

Jego ulubione miejsca plenerowe to: Zbiornik Jeziorsko na rzece Warcie i Dolina rzeki Bzury, a z dalszych – Dolina Biebrzy i Bieszczady, choć – jak twierdzi – wędrówek po kraju nie widać końca. Jest jednocześnie odkrywcą  i dokumentalistą nowych stanowisk, rzadkich gatunków, które prezentuje w sposób dynamiczny  i nowatorski, tak w treści jak i w formie, co pozwala poznać w pełni – często zaskakujące – zachowania fotografowanych zwierząt.

Śledząc kolejne wystawy Autora można wyraźnie zauważyć Jego wzrastającą wiedzę i doświadczenie w poznawaniu życia i obyczajów swych "aktorów" oraz umiejętności uchwycenia ich specyficznych i najbardziej atrakcyjnych, często nieznanych zachowań. Każde z prezentowanych zdjęć ma w sobie jakiś wyjątkowy i dotąd nieznany walor poznawczy i estetyczny. Ale absolutnie doskonałe w formie i w treści są 2 ujęcia przedstawiające walczące zimorodki oraz majestatycznie i dostojnie kroczące żurawie. Zdjęcia te powinny znaleźć uznanie i miejsce w kolejnym Katalogu BBC Wildlife "Fotografia Dzikiej Przyrody" w dziale "zachowania zwierząt: ptaki" - czego Autorowi szczerze życzę 

Janusz Hereźniak

Czytany 4100 razy