Trzech fotografów

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • „Autoportret w kwadracie 2024” /
  „Autoportret w kwadracie 2024” / "Self-portrait in a square 2024"
 • Autoportret w kwadracie
  Autoportret w kwadracie
 • Mistrzowskie warsztaty - Zbigniew Wichłacz
  Mistrzowskie warsztaty - Zbigniew Wichłacz
 • Mistrzowskie warsztaty -Piotr Tomczyk
  Mistrzowskie warsztaty -Piotr Tomczyk

Artykuły

Trzech fotografów

Serdecznie zapraszamy na wyjątkową wystawę fotograficzną pt. "Trzech fotografów”.
Będziemy mogli zobaczyć prace z  dorobku twórczego trzech pokoleń fotografów:
Stefana Piątkowskiego, Adama Idzińskiego oraz Marka Korczaka–Idzińskiego

Wystawa towarzysząca jubileuszowi 70-lecia Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

Wernisaż wystawy w dniu 5 marca 2019 r., o godzinie 18.30

Wystawę można oglądać w dniach 5 – 18 marca 2019 r.
Galeria Fotografii ŁTF im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102

Trzy pokolenia fotografów. Dziadek – ojciec – syn

Stefan Piątkowski 1880 – 1957. Ukończył Uniwersytet Warszawski. Był wieloletnim nauczycielem, a w okresie późniejszym dyrektorem gimnazjum męskiego w Pabianicach. Uczył przedmiotów ścisłych: fizyki i chemii. Fotografia była jego pasją. Tematem jego zdjęć było życie codzienne, pejzaże, a także akty i portrety. Fotografował od 1911 roku do początku lat czterdziestych. 

Adam Idziński 1912 – 1985. Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. Pracował w Łódzkiej Fabryce Papierosów do 1958 roku. Jednocześnie pod wpływem swojego teścia Stefana Piątkowskiego zainteresował się fotografią. W 1955 r. został przyjęty do ZPAF. W latach 1973 – 1981 był prezesem Okręgu Łódzkiego ZPAF.Był członkiem ŁTF i jego wieloletnim wiceprezesem do spraw artystycznych. 

Marek Korczak-Idziński 1940. Ukończył Politechnikę Łódzką w 1964 r. Fotografią zainteresował się, niewątpliwie pod wpływem ojca, w okresie studiów. W 1963 r. został członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Brał udział w dorocznych wystawach Towarzystwa, wystawach międzynarodowych i ogólnopolskich, prezentując zdjęcia przyrody, pejzaże, portrety.