Nabór prac do otwartej wystawy pt.

 • 1%
  1%
 • Stefan Stromajer moja ŁÓDŹ w latach 1945-1990
  Stefan Stromajer moja ŁÓDŹ w latach 1945-1990
 • Darmowe warsztaty fotograficzne
  Darmowe warsztaty fotograficzne
 • Jacek Migdał 50 lat z aparatem
  Jacek Migdał 50 lat z aparatem
 • BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI
  BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI
 • WYSTAWA STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO ASHIYA
  WYSTAWA STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO ASHIYA
 • 70-lecie ŁTF
  70-lecie ŁTF

Artykuły

Nabór prac do otwartej wystawy pt. "Wolność w kwadracie"

Zapraszamy do udział w międzynarodowej wystawie fotografii pt. "Wolność w kwadracie"

lnvites you to participate in the international exhibition

 

Cel wystawy:

Wystawa ma pokazać aktualny stan fotografii artystycznej.

The aim of the exhibition:

The exhibition aims to show the current State of art photography.

Jak wziąć udział?

Należy przesłać lub dostarczyć osobiście jedno zdjęcie które będzie nawiązywało do tytułu wystaw, czyli ma przedstawiać szeroko pojęte znaczenie słowa wolność. Zdjęcie musi być w formie cyfrowej o proporcjach boków 1:1 przygotowane do wydruku w formacie 30x30 cm i rozdzielczości 300 dpi.

How to participate? 

Send or deliver us in person one color photo in digital form. Its side propotions have to be 1:1 and each side should measure 30 cm.The required resolution is 300 dpi.The photograph must refer to the theme of the exhibition, it should present the broad meaning of the word freedom.

Termin przyjmowania zgłoszeń:

Do 25 sierpnia 2018 r.

The deadline is:

25th of August 2018.

Koszt uczestnictwa:

35 PLN lub 10 EUR (członkowie ŁTF 25 PLN)

The cost of participation:

35 PLN or 10 EUR (members LTF 25 PLN)

Miejsce wystawy:

Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź ul. Piotrkowska 102

The exhibition venue:

Eugeniusz Haneman Gallery of Photography, Lodź Piotrkowska 102 Street

Termin wystawy:

Wrzesień 2018 r.

The exhibition takes place in:

September 2018.

Wszystkie nadesłane prace które będą spełniały wymogi zawarte w regulaminie wezmą udział w wystawie.
All entries which meet the requirements contained in the regulations will take part in the exhibition.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego ul. Piotrkowska 102 oraz na stronie internetowej www.ltf.com.pl
Regulations are available at the registered office of the Association of Photographers in Lodz Piotrkowska 102 Street and on the website www.ltf.com.pl

Regulamin / Regulations

 

Karta zgłoszeniowa / Application form (doc)

Karta zgłoszeniowa / Application form (pdf)