Aktualności

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

STREETPHOTO

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne & Visual Arts Gallery Sławomir Grzanek oraz Zbigniew Wichłacz

serdecznie zapraszają na kolejne fotograficzne spotkanie z cyklu:

MISTRZOWSKIE WARSZTATY
– Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Termin warsztatów - 27 kwietnia 2024 r.
Miejsce - Siedziba Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, Łódź, ul. Piotrkowska 102
Warsztaty odbędą się w godzinach – 10.00-17.00
Koszt warsztatów – 220 zł (członkowie ŁTF 180 zł, grupa warsztatowa 200 zł)
Zadatek 50 zł na konto ŁTF,
Nr konta: 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676
pozostała kwota w gotówce w dniu warsztatów.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w warsztatach

 

Zbigniew Wichłacz – autor zdjęć do filmów dokumentalnych, fabularnych i spektakli, dziekan Wydziału Operatorskiego łódzkiej Szkoły Filmowej.

Zbigniew Wichłacz współpracował między innymi z Magdaleną Łazarkiewicz, Markiem Koterskim, Witoldem Leszczyńskim i Robertem Glińskim. Profesor, był wykładowcą Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi, w latach 2005-08 oraz od roku 2016 jego dziekanem. Opiekun wielu studenckich etiud. Twórca licznych wystaw fotograficznych, m.in. „Bramy Miasta” prezentowanej na Festiwalu Człowiek w Zagrożeniu w 2013 roku.

Czego nauczysz się na tych warsztatach?

Odkryj sztukę tworzenia wizualnych opowieści z codzienności i zanurz się w świat miejskiej fotografii podczas tego intensywnego warsztatu. Twoje niezwykłe spojrzenie na zwykłe sceny życia codziennego może być kluczem do wyjątkowej fotografii, a my pomożemy Ci odkryć tę kreatywną moc.

Konkurs odbył się w środę, 27 marca 2024 r. o godz.18:30.

I Nagroda: Katarzyna Dobosiak (4 pkt.)

II Nagroda: Wojciech Psiurski (3 pkt.)

III Nagroda: Urszula Sobieszek(2 pkt.)

Wyróżnienie: Agnieszka Łęgocka(1 pkt.)

Nagroda za temat dodatkowy - Jajko: Kamil Tust(1 pkt.)

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

Izabela Zielińska
Marcin Kozłowski

Komisarz konkursu: Robert Tarczyński

Klasyfikacja Ogólna

Miejsce Ilość punktów Imię i nazwisko
1 13 pkt. Kamil Tust
2 11 pkt. Urszula Sobieszek
3 8 pkt. Aleksander Psiurski
3 8 pkt. Katarzyna Dobosiak
4 7 pkt. Elżbieta Krysztoforska
4 7 pkt. Agnieszka Łęgocka
5 6 pkt. Wojciech Psiurski

Klasyfikacja - temat dodatkowy

Miejsce Ilość punktów Imię i nazwisko
1 3 pkt. Agnieszka Łęgocka
2 2 pkt. Kamil Tust
3 1 pkt. Wojciech Psiurski
3 1 pkt. Krzysztof Sałaciński

NASTĘPNY KONKURS 24.04.2024 r. GODZ. 18.30

Temat dodatkowy na kwiecień: „Więzi” 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
Zapraszamy do Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź, ul. Piotrkowska 102 na wystawę fotografii Juliana Sojki pt. „W ostatnim momencie”.

Wystawa jest prezentowana w dniach 26 marca - 8 kwietnia 2024 r.

Serdeczni zapraszamy na finisaż wystawy oraz spotkanie z autorem zdjęć odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 18.30

Julian Sojka urodził się w 1986 roku w Łodzi, mieście w Polsce znane z bogatej historii i kultury. W trakcie nauki w szkole średniej początkowo dążył do kariery w architekturze. Jednakże zainteresował się zawodem operatora kamery, którym był jego ojciec, zmieniając kierunek na rok przed maturą

Julian rozwinął pasję do fotografii podczas trzech lat nauki w prestiżowej Szkole Filmowej w Łodzi. Jego styl jest mocno związany z przemianami kulturowymi w Polsce na początku lat 90. oraz bogatym dziedzictwem Łodzi. Kontynuował swoją miłość do opowiadania historii za pomocą obrazów, zdobywając tytuł magistra sztuki w dziedzinie kinematografii w tej samej uczelni. Doświadczenie edukacyjne poszerzyło jego zdolności techniczne i zrozumienie języka wizualnego, co doprowadziło do jego ukończenia studiów w 2016 roku.

 

Szanowni Miłośnicy i Pasjonaci Sztuki Fotografii,

24 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Fotografii Otworowej, dzień poświęcony wyjątkowej technice, która ożywia obrazy poprzez mistyczną grę świateł i cieni. Z tej okazji serdecznie zapraszamy Was do udziału w naszej niezwykłej wystawie fotograficznej, gdzie uczcimy piękno i kreatywność tej unikalnej formy sztuki. To jest czas na zabawę. Idźcie i spójrzcie na świat świeżym okiem przez swój 'aparat otworkowy'. Jeśli pogoda nie będzie dopisywać, zapomnisz parasola, pamiętaj, że można fotografować także we wnętrzach!

Dear Lovers and Enthusiasts of the Art of Photography,

On April 24, we celebrate the International Day of Pinhole Photography, a day dedicated to a unique technique that brings images to life through the mystical play of light and shadow. On this occasion, we cordially invite you to participate in our extraordinary photography exhibition, where we will celebrate the beauty and creativity of this unique form of art. It's time to have fun. Go and look at the world with fresh eyes through your 'pinhole camera'. If the weather is bad and you forget your umbrella, remember that you can also take photos indoors!

 

REGULAMIN OTWARTEJ MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY FOTOGRAFII OTWORKOWEJ "ŚWIAT OTWORKIEM WIDZIANY - WIZJE I PERSPEKTYWY"
REGULATIONS OF THE OPEN INTERNATIONAL EXHIBITION OF PINHOLE PHOTOGRAPHY CALLED "THE WORLD THROUGH A PINHOLE SEEN - VISIONS AND PERSPECTIVES"

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Link do pobrania regulaminu i kary zgłoszenia -  https://drive.google.com/drive/folders/1F0duyrTTuHcvowwCbYuk24RcJlH8L9V_?usp=sharing

1. Organizatorem i gospodarzem Otwartej Międzynarodowej Wystawy Fotografii Otworkowej pod nazwą "Świat otworkiem widziany - wizje i perspektywy" jest Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 102, 90-004 Łódź, dalej zwane "Organizatorem".

2. Cele Wystawy: a) promowanie fotografii otworkowej, b) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.

3. Przedmiotem Wystawy są prace analogowe i cyfrowe wykonane techniką fotografii otworkowej. Ze względów bezpieczeństwa oryginalne prace otworkowe wykonane na materiałach światłoczułych powinny zostać zeskanowane i przesłane jako pliki cyfrowe.

 

Media

W czwartek 14 marca o godz. 19 serdecznie zapraszamy do Vienna House by Wyndham Andel's Lodz, ulica Ogrodowa 17, na wystawę naszego kolegi Jerzego Koby pt „Sztuka portretowania” Zobaczymy ponad trzydzieści prac, w tym charakterystyczny styl portretu rozwijany w XXI wieku poszukujący wartości klasycznych związanych z pięknem, harmonią, ładem opierającym się na tradycji antycznej i manifestującej się w malarstwie dojrzałego renesansu włoskiego. Artysta rzadziej sięga do innych wartości estetycznych, w tym tradycji malarstwa barokowego, stosując kontrastową grę światłocienia i dynamizowanie układu kompozycyjnego, wyznaczonego diagonalnymi liniami.

Kuratorem wystawy jest dr Krzysztof Jurecki, w latach 1998-2005 kierownik Działu Fotografii w Muzeum Sztuki w Łodzi.

 

 

Link do wydarzenia

https://www.facebook.com/events/923619642737896/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D

Serdecznie zapraszamy.

Informacje pozyskane od organizatorów i autorów wystaw.

 

Media

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne
serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej
„MAGIA DNIA 24022024 MAGIC OF THE DAY”
w dniu 9 marca (sobota) 2024 r. o godz. 16.00 do Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi.
Lodz Photographic Society
We cordially invite you to the vernissage of the photo exhibition
"MAGIC OF THE DAY 24022024 MAGIC OF THE DAY"
on March 9, 2024 at 4.00 p.m. at the Photo Gallery. Eugeniusz Haneman, at ul. Piotrkowska 102 in Łódź.

Bardzo dziękuję wszystkim za udział w projekcie „Magia Dnia 24.02.2020” to wyjątkowe wydarzenie, które stanowiło niepowtarzalną okazję dla uczestników do uchwycenia jednego niezapomnianego momentu tego dnia poprzez wykonanie zdjęcia. Ta inicjatywa nie tylko skupiała się na fotografowaniu, ale także promowała docenianie chwil i refleksję nad pięknem codzienności. Ludzie z różnych zakątków Polski i świata łączyli siły, aby wziąć udział w tym wyzwaniu, dzieląc się swoimi emocjami i spostrzeżeniami za pośrednictwem fotografii. Dzień ten stał się nie tylko okazją do uwiecznienia ulotnych chwil, ale także do tworzenia wspomnień i budowania więzi z innymi poprzez wspólną pasję do fotografowania. To niezwykłe zjawisko jednoczyło ludzi, inspirując ich do odkrywania piękna w najzwyklejszych chwilach życia i dzielenia się tym z całym światem. Wszystkim którzy nie wzięli udziału w tegorocznym projekcie Magii Dnia 24022024 zapraszam za rok na VI edycję Magii Dnia 25.02.2025.
Sławomir Grzanek

Thank you all very much for participating in the project "Magic of the Day 24/02/2020" - a unique event that provided a unique opportunity for participants to capture one unforgettable moment of that day by taking a photo. This initiative not only focused on photography, but also promoted the appreciation of moments and reflection on the beauty of everyday life. People from different parts of Poland and the world joined forces to take part in this challenge, sharing their emotions and observations through photography. This day became not only an opportunity to capture fleeting moments, but also to create memories and build bonds with others through a common passion for photography. This extraordinary phenomenon united people, inspiring them to discover beauty in the most ordinary moments of life and share it with the whole world. I would like to invite everyone who did not take part in this year's Magic of the Day project 24022024 to the 6th edition of Magic of the Day next year on February 25, 2025.
Sławomir Grzanek

Autorzy/authors
Krzysztof Antoniuk, Jacek Boczar, Dominika Cybuch, Kinga Czeremuszkin, Barbara Czernilewska, Edyta Filipek-Bajor, Gabriela Gancarz, Jerzy Lech Gębicki, Gabriela Głębocka-Bednarek, Agnieszka Głowacka, Sławomir Grzanek, Tadeusz Hałatek, Barbara Harsch, Anna Jakubowska, Monika Janiszewska, Agnieszka Janucka-Popiołek, Artur Jastrzębski, Sebastian Jerzykowski, Katarzyna Kostecka, Sylwia Kozłowska, Elżbieta Krysztoforska, Krzysztof Kuhn, Michał Kumor, Krzysztof Kurowski, Piotr Kusiński, Krzysztof anin Kuzko, Kazimierz Laskowicz, Maria Lauks, Mariusz Lauks, Paweł Lega, Katarzyna Lesniewska, Aleksandra Lesz, Monika Malicka, Anna Miśkiewicz, Katarzyna Paluszkiewicz, Tadeusz Papis, Grzegorz Piekarski, Robert Rzepiński, Wiktor Sawiuk, Magdalena Seidler-Kumor, Tomasz Seidler-Kumor, Edward Sierański, Mariola Siwińska, Urszula Sobieszek, Czesław Sornat, Ludmiła Sowińska, Teresa Starzyńska, Oliwia Stelmach, Petr Šulc, Hana Šulcová, Małgorzata Szafrańska Kuhn, Anna Świderska, Agnieszka Tobiasz, Piotr Tomczyk, Beata Ulińska, Zofia Warzyńska-Janowicz, Małgorzata Wojciechowska, Krzysztof Wojciechowski, Agnieszka Wojtera, Elżbieta Zborowska, Krzysztof Ziętkowski, Dušan Živkić.

 

Media

Konkurs odbył się w środę, 28 lutego 2024 r. o godz.18:30.

I Nagroda: Kamil Tust (4 pkt.)

II Nagroda: Aleksander Psiurski (3 pkt.)

III Nagroda: Agnieszka Łęgocka (2 pkt.)

Wyróżnienie: Urszula Sobieszek(1 pkt.)

Nagroda za temat dodatkowy - Kolor: Agnieszka Łęgocka (1 pkt.)

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:

Ryszard Sąsiadek
Marcin Kozłowski

Komisarz konkursu: Robert Tarczyński

Klasyfikacja Ogólna

Miejsce Ilość punktów Imię i nazwisko
1 13 pkt. Kamil Tust
2 9 pkt. Urszula Sobieszek
3 8 pkt. Aleksander Psiurski
4 7 pkt. Elżbieta Krysztoforska
5 6 pkt. Agnieszka Łęgocka
6 4 pkt. Katarzyna Dobosiak
7 3 pkt. Magdalena Kicińska
7 3 pkt. Wojciech Psiurski
2 pkt. Barbara Gortat
9 1 pkt. Elżbieta Zborowska

Klasyfikacja - temat dodatkowy

Miejsce Ilość punktów Imię i nazwisko
1 3 pkt. Agnieszka Łęgocka
2 1 pkt. Wojciech Psiurski
2 1 pkt. Krzysztof Sałaciński
2 1 pkt. Kamil Tust

NASTĘPNY KONKURS 27.03.2024 r. GODZ. 18.30

Temat dodatkowy na marzec: „Jajko” 

 

WARSZTATY Z FOTOGRAFII ANALOGOWEJ

Zapraszamy na niezwykłą podróż w świat fotografii analogowej!
Czy chcesz oderwać się od wszechobecnej technologii cyfrowej i odkryć magię fotografii analogowej? Czy pragniesz przenieść się w czasie i doświadczyć fascynacji, jaką kiedyś budziło codzienne korzystanie z aparatów analogowych? A może po prostu chcesz zgłębić tajniki pracy z materiałami światłoczułymi?
Jeśli tak, to zapraszamy Cię do udziału w warsztatach z fotografii analogowej!
Warsztaty składają się z trzech części, z których możesz wybrać jedną, dwie lub uczestniczyć we wszystkich.


Część I – około 4 godzin
Podczas tej części warsztatów odkryjesz świat fotografii analogowej, wykonując serię zdjęć aparatem tradycyjnym. Poznasz różne formaty kamer analogowych, ich optykę, działanie oraz zalety i wady. Dowiesz się również podstawowych informacji na temat:
- sposoby pomiaru światła.
- doboru przysłony, czasu otwarcia migawki.
- doboru filtrów i ich zastosowanie w różnych tematach fotograficznych.
- doboru negatywów w zależności od warunków oświetleniowych i realizowanych tematów
Otrzymasz cenne wskazówki dotyczące komponowania zdjęć. Rozpoczniesz od tworzenia zdjęć martwej natury w studiu, samodzielnie komponując scenę. Następnie, używając kolorowych filtrów, zbadasz, jak wpływają one na oddanie kolorów fotografowanych obiektów i jak zmieniają stopień szarości na negatywie. Kolejnym krokiem będzie stopniowe rozwijanie Twoich umiejętności, koncentrując się na tworzeniu odpowiedniej atmosfery, klimatu zdjęcia oraz pracy ze światłem.

Zapraszam do udziału w wystawie fotograficznej w międzynarodowym projekcie fotograficznym MAGIA DNIA 24022024. Zapraszam do udziału. Sławomir Grzanek
Po drugi wystawa będzie wydrukowana i zaprezentowana w Galerii Fotografii

Wyjątkowy międzynarodowy projekt fotograficzny „Magia dnia 24022024”.
A unique international photographic project "Magic of the Day 24022024".
Egyedülálló nemzetközi fényképészeti projekt "A Nap varázsa 24022024".
ユニークな国際写真プロジェクト「Magic of the Day 24022024
Ein einzigartiges internationales Fotoprojekt "Magic of the Day 24022024".

Poniżej warunki / Begriffe unten / Terms below / 以下の規約。/ A következő szabályok.

Udział w wystawie 40 zł (10 euro)
Członkowie ŁTF- 30 zł
Nr konta: 13 1020 3352 0000 1202 0074 2676
Dla przelewów zagranicznych - kod SWIFT: BPKOPLPW
Koszty dotyczą wydruku zdjęcia, aranżacji wystawy, kosztów Galerii oraz projekt katalogu w pdf

 

 

Media

Strona 1 z 30