O nas

 • Podwodny sen
  Podwodny sen
 • Obrazy z miasta
  Obrazy z miasta
 • Morawy - Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź ul. Piotrkowska 102
  Morawy - Galeria Fotografii im. Eugeniusza Hanemana, Łódź ul. Piotrkowska 102
 • 70-lecie ŁTF
  70-lecie ŁTF

Artykuły

O nas

O nas (9)

Regulamin przyjęć

pobierz Regulamin przyjęć w formacie PDF

pobierz Deklarację członkowską w formacie PDF

Regulamin przyjęć w poczet członków zwyczajnych ŁTF

Członkiem zwyczajnym ŁTF może zostać - zgodnie ze statutem - każdy obywatel polski mający prawa publiczne, który ukończył 16. rok życia oraz:

 • zapozna się ze statutem Stowarzyszenia,
 • uzna cele i zadania Stowarzyszenia,
 • złoży podpisaną deklarację,
 • podda się poniższej procedurze kwalifikacyjnej i spełni jej wymagania.

Procedura kwalifikacyjna

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia co najmniej 10 prac fotograficznych wykonanych dowolną techniką w formacie, gdzie krótszy bok ma min. 30 cm.
 2. Złożone prace podlegają ocenie podczas posiedzenia Zarządu ŁTF (bez obecności zainteresowanego) przez jego członków, którzy w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów podejmują decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu kandydatury. O powziętej decyzji Zarząd ŁTF informuje kandydata. Od decyzji negatywnej nie przysługuje prawo odwołania.
 3. Przyjęty kandydat zobowiązany jest do:
  • dostarczenia dwóch swoich fotografii w formacie legitymacyjnym,
  • dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł do kasy ŁTF,
  • odebrania legitymacji członkowskiej z jednoczesną wpłatą pierwszej rocznej składki członkowskiej,
  • przestrzegania postanowień Statutu ŁTF,
  • odbycia trzy miesięcznego stażu.
 4. Nieodebranie legitymacji członkowskiej w ciągu 1 miesiąca od decyzji pozytywnej będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z ubiegania się o status członka ŁTF.
Nr leg. Imię Nazwisko Strona WWW Adres e-mail
979 Hassan Abbas    
327 Czesław Abratkiewicz    
944 Jakub Andrijewski www.andrijewski.viewbook.com  
827 Aleksander Batorowski    
956 Beata Bieniak    
284 Grzegorz Bojanowski    
985 Piotr Borasa    
941 Barbara Buczek    
940 Paweł Buczek    
820 Piotr Bułaciński    
997 Elżbieta Chachurska    
969 Karolina Chojnacka    
554 Danuta Chybowicz    
1002 Dominika Cybuch    
925 Jakub Dargiewicz    
931 Tomasz Desperak www.instagram.com/tomasz_desperak  
935 Robert Dębiec    
990 Daria Filip    
960 Paweł Filipczak    
901 Jan Gać    
765 Ewa Gładys-Pakuła    
975 Krzysztof Głowacki www.fotomuza.pl  
835 Zbigniew Głuszczak    
909 Emilia Goździk    
792 Sławomir Grzanek www.sgrzanek.iportfolio.pl  
888 Tomasz Grzeszczak    
1003 Gabriela Grzybek    
890 Marcin Gutman    
693 Tadeusz Hałatek    
966 Tadeusz Jagiełło    
939 Teresa Janczak    
903 Zbigniew Januszek    
849 Krzysztof Jarczewski www.jarczewski.pl  
1004 Artur Jastrzębski www.jastrzebski.tychy.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
978 Mariusz Jędraszczyk    
963 Rafał Kalabiński www.fotosoul.pl  
996 Dominik Kamiński    
165 Edward Kaźmierczak    
970 Tomasz Kaźmierczak www.tomkaz.pl/  
914 Jolanta Kluczyńska    
863 Franciszek Kluczyński    
959 Edyta Kmieć    
558 Jerzy Koba www.kobakov.pl  
912 Edward Kociński    
984 Agnieszka Kołodziejczak    
271 Henryk Komorowski    
354 Eugeniusz Koperski    
100 Marek Korczak-Idziński    
951 Przemysław Koroza    
946 Maciej Kossowski   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
859 Miłosz Krajewski    
962 Maciej Królikowski    
483 Marek Krymarys    
424 Witold Krymarys www.krymarys.com  
976 Wojciech Krysztofiak    
172 Tadeusz Krzemiński    
938 Piotr Kuczyński    
860 Krzysztof Kurowski    
924 Witek Kurowski nieboniebieskie.art.pl  
764 Kazimierz Laskowicz    
965 Szymon Lazaj    
923 Natalia Lewandowska    
967 Dominik Lik    
998 Marek Ładyński    
913 Dariusz Łaski    
973 Piotr Makucki    
825 Krzysztof Maliszewski    
268 Włodzimierz Małek    
932 Michał Małkiewicz malkiewicz.art.pl  
943 Filip Maranda    
917 Dariusz Marcinkowski    
828 Maciej Mastalerz    
986 Jarosław Maślakiewicz    
964 Michał Matuszak    
911 Tomasz Mażewski    
919 Jerzy Meyer    
280 Jacek Migdał    
832 Henryk Milczarek    
696 Janusz Milczarek    
905 Aleksandra Misztal    
983 Witold Molenda    
950 Piotr Nadolski    
937 Marcin Nawrocki    
930 Marcin Nowak    
891 Mariusz Nowicki    
993 Valentyn Odnoviun    
999 Anna Ogar    
933 Michał Pabich weecct.eu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
852 Zbigniew Pakuła    
949 Marcela Paniak marcepani.art.pl  
929 Piotr Pardus www.tofoto.flog.pl/pf  
399 Henryk Parzęczewski    
961 Piotr Pawlak    
898 Cezary Pecold    
174 Jerzy Personowski    
955 Anna Pietrzak    
406 Bartosz Pietrzak www.bartoszpietrzak.com  
915 Tomasz Podgórski www.tomaszpodgorski.com  
995 Hanna Podladowska    
952 Sławomir Radzikowski    
945 Grzegorz Robakowski    
972 Barbara Rochowczyk    
862 Piotr Rosiński www.rosinski.iportfolio.pl  
968 Dobrawa Rutkowska    
988 Jacek Rutkowski    
864 Ryszard Sąsiadek    
957 Adrian Sekura    
977 Piotr Sikora    
921 Małgorzata Skoczylas www.mskoczylas.com  
981 Katarzyna Skowronek    
837 Tomasz Sobczak    
926 Marek Sobczyk    
880 Tomasz Sobieraj www.sobieraj.art.pl  
953 Maciej Sobieszczyk www.sobieszczyk.iportfolio.pl  
974 Konrad Sosnowski    
934 Andrzej Stanisław Stanisławski www.stanislawski.flog.pl  
918 Beata Stankiewicz    
1001 Agnieszka Stępka    
899 Tankred Strzelczyk    
884 Jerzy Strzelecki    
982 Sebastian Szwajkowski    
942 Marcin Świniarski www.marcinswiniarski.com/  
980 Robert Tarczyński    
836 Wojciech Tkaczyński    
987 Aristilis Tomaszewski    
556 Edward Tomaszewski    
499 Krzysztof Tomaszewski    
331 Piotr Tomczyk    
928 Maria Tymińska    
906 Zofia Warzyńska-Bartczak    
847 Tadeusz Wijata    
948 Marcin Wojdak www.flickr.com/photos/hitalin/  
992 Agnieszka Wojtera    
989 Iga Woźniak    
160 Anna Wójcik    
954 Stanisław Wroński    
389 Władysław Wroński    
991 Karolina Wudzińska    
971 Bartłomiej Zagrodny    
850 Iwona Zapędowska-Cichy    
994 Andrzej Zbraniecki    
870 Izabela Zielińska    
683 Adam Zieliński    
844 Krzysztof Ziętkowski    
958 Sebastian Żbikowski    

Regulamin galerii (pdf)

Plan galerii (jpg)

Regulamin Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana prowadzonej przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

1. Niniejszy regulamin ustala pracę i funkcjonowanie Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana usytuowanej w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 102 w Łodzi, zwanej

w dalszej części regulaminu Galerią.

2. Galeria służy do prezentacji i promocji twórczości fotograficznej członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego i innych osób.

3. Autor wystawy fotografii, zwany w dalszej części regulaminu Autorem, może osobiście lub przez pełnomocnika zgłaszać wystawę do prezentacji w Galerii.

4. Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, zwany w dalszej części regulaminu Zarządem, zatwierdza przyjęcie wystawy do prezentacji w Galerii i termin jej ekspozycji.

5. Prezentacja wystawy fotografii w Galerii podlega opłacie w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc zł). W przypadku, gdy Autorem jest członek Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego opłata ta zostaje obniżona do kwoty 300 zł (słownie: trzysta zł), chyba że pierwszy dzień prezentacji wystawy ma miejsce wcześniej niż dwa lata od dnia, w którym Autor został członkiem Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

6. Opłata, o której mowa wyżej w pkt. 5, nie obowiązuje w przypadku:

a. prezentacji Dorocznej Wystawy Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,

b. prezentacji z archiwum Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,

c. zgody Zarządu.

7. W ramach opłaty, o której mowa wyżej w pkt. 5, Autor ma zapewnione:

a. wynajem Galerii w celu prezentacji wystawy,

b. koszty montażu i demontażu wystawy, z zastrzeżeniem treści pkt 8d poniżej,

c. druk 50 szt. zaproszeń (wg szablonu Galerii, jest to tradycyjny wzór stosowany przez ŁTF),

d. druk 3 szt. plakatów w formacie 50x70 cm. (jednego plakatu na witrynę Galerii i dwóch plakatów do Galerii),

e. udostępnienie 40 szt. ram fotograficznych 50cm x 70cm 

8. Autor lub jego pełnomocnik zobowiązują się:

a. podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu,

b. uiścić opłatę, o której mowa wyżej w pkt. 5, najpóźniej w terminie 30 dni przed pierwszym dniem prezentacji wystawy, pod rygorem nieważności rezerwacji terminu wystawy

c. dostarczyć do Galerii najpóźniej 30 dni przed pierwszym dniem prezentacji materiały promocyjne dotyczące wystawy, pod rygorem nieważności rezerwacji terminu wystawy,

d. dostarczyć do Galerii fotografie przygotowane do umieszczenia w ramach fotograficznych, o których mowa wyżej w pkt 7e, pod rygorem konieczności poniesienia dodatkowych opłat na poczet pokrycia kosztów montażu wystawy.

9. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wadliwego systemu montażu wystawy zaproponowanego przez Autora.

10. Czas prezentacji wystawy może trwać dwa lub trzy tygodnie. Skrócenie lub przedłużenie tego okresu może nastąpić w sytuacjach wyjątkowych za zgodą Zarządu.

11. Zarząd ma prawo wstrzymać prezentację poszczególnych prac lub całej wystawy w przypadku gdy:

a. uzyskał informację, że wystawa może naruszać przepisy prawa obowiązującego, w tym dobra osobiste osób innych niż Autor

b. Autor lub jego pełnomocnik dostarczyli do Galerii inną wystawę, niezatwierdzoną przez Zarząd.

12. W przypadku odwołania prezentacji wystawy, z przyczyn leżących po stronie Autora lub jego pełnomocnika, Zarząd zatrzymuje 30% uiszczonej opłaty, o której mowa wyżej w pkt. 5. Zarząd zatrzymuje 100% uiszczonej opłaty

w przypadku gdy odwołanie to nastąpiło w terminie krótszym niż 30 dni do pierwszego dnia planowanego terminu wystawy, a także wtedy gdy z przyczyn leżących po stronie Autora lub jego pełnomocnika nastąpiło skrócenie terminu

prezentacji wystawy.

13. Zabronione jest umieszczanie przez Autora wszelkich reklam w Galerii w trakcie trwania wystawy. Autor może umieścić reklamę podmiotów, które sfinansowały wystawę w treści zaproszeń i plakatów, o których mowa wyżej w pkt. 7c i 7d. Reklama nie powinna zajmować więcej niż 20% powierzchni plakatu lub zaproszenia.

14. Galeria jest otwarta dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, zaś w sobotę w godz. 10-14. Galeria jest zamknięta w niedzielę, dni świąteczne bądź inne dni ustawowo wolne. Otwarcie galerii w tych dniach następuje za uprzednią zgodą Zarządu i może mieć charakter wyjątkowy. Wstęp do Galerii dla zwiedzających jest wolny od opłat.

15. W przypadkach wymaganych treścią niniejszego regulaminu, Zarząd podejmuje decyzje większością głosów członków, z zastrzeżeniem treści pkt. 16 poniżej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą przekazywać swój głos ustnie do protokołu na zebraniu Zarządu, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adresy elektroniczne pozostałych członków Zarządu.

16. Zmiana postanowień niniejszego regulaminu wymaga bezwzględnej większości głosów członków Zarządu w formie pisemnej uchwały, pod rygorem nieważności.

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 listopada 2013 r.

http://ltf.com.pl/download/regulamin_przyjec.pdf

http://ltf.com.pl/download/deklaracja_kandydata.pdf

 

Regulamin przyjęć w poczet członków zwyczajnych ŁTF

Członkiem zwyczajnym ŁTF może zostać - zgodnie ze statutem - każdy obywatel polski mający prawa publiczne, który ukończył 16. rok życia oraz:

 • zapozna się ze statutem Stowarzyszenia,
 • uzna cele i zadania Stowarzyszenia,
 • złoży podpisaną deklarację,
 • podda się poniższej procedurze kwalifikacyjnej i spełni jej wymagania.

Procedura kwalifikacyjna

 1. Kandydat zobowiązany jest do złożenia co najmniej 10 prac fotograficznych wykonanych dowolną techniką w formacie, gdzie krótszy bok ma min. 30 cm.
 2. Złożone prace podlegają ocenie podczas posiedzenia Zarządu ŁTF (bez obecności zainteresowanego) przez jego członków, którzy w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów podejmują decyzję o przyjęciu, bądź odrzuceniu kandydatury. O powziętej decyzji Zarząd ŁTF informuje kandydata. Od decyzji negatywnej nie przysługuje prawo odwołania.
 3. Przyjęty kandydat zobowiązany jest do:
  • dostarczenia dwóch swoich fotografii w formacie legitymacyjnym,
  • dokonania wpłaty wpisowego w wysokości 30 zł do kasy ŁTF,
  • odebrania legitymacji członkowskiej z jednoczesną wpłatą pierwszej rocznej składki członkowskiej,
  • przestrzegania postanowień Statutu ŁTF.
 4. Nieodebranie legitymacji członkowskiej w ciągu 1 miesiąca od decyzji pozytywnej będzie traktowane jako rezygnacja kandydata z ubiegania się o status członka ŁTF.

Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego,
Łódź, 10 października 2000 roku.

Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Nazwa Towarzystwa brzmi Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łódź.

§ 4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach i profilu działania.

§ 6

Towarzystwo może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci okrągłej i podłużnej z napisem „Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne” oraz skrótu ŁTF.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 7

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 8

Celem Towarzystwa jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, popularyzacja wiedzy o fotografii, rozwijanie umiejętności i inspirowanie członków oraz innych zainteresowanych do twórczych działań w zakresie fotografii.

§ 9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prezentacje, promocje twórczości fotograficznej we własnej galerii oraz w innych podobnych ośrodkach w kraju i za granicą, organizację wystaw fotograficznych, konkursów i spotkań autorskich, wydawanie informatorów i katalogów.
 2. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji twórczości fotograficznej.
 3. Dokształcenie w zakresie techniki, technologii, estetyki i historii fotografii.
 4. Upowszechnianie fotografii, jej walorów artystycznych, poznawczych i kulturotwórczych.
 5. Prowadzenie działalności organizacyjnej Towarzystwa.
 6. Branie czynnego udziału w upowszechnianiu fotografii jako sztuki w ramach przedsięwzięć kulturalnych organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami.

§ 10

Podstawowymi formami realizacji działalności Towarzystwa są:

 1. Prowadzenie własnej, stałej galerii fotografii oraz przygotowywanie wystaw fotograficznych do prezentacji w kraju i za granicą; wymiana wystaw i doświadczeń fotograficznych z analogicznymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 2. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, dokonywanie oceny artystycznej prac fotograficznych, organizowanie konkursów fotograficznych, wycieczek i plenerów fotograficznych.
 3. Przygotowywanie prelekcji, odczytów, spotkań autorskich, pokazów, projekcji, wykładów, seminariów, sympozjów i kursów fotograficznych, prowadzenie poradnictwa, czytelni i biblioteki fotograficznej.
 4. Współpraca z władzami miasta, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem sztuki fotografii oraz z wydawnictwami i mediami.
 5. Organizacja walnych zebrań członków, posiedzeń Zarządu, komisji statutowych i problemowych, spotkań klubowych i towarzyskich, wydawanie biuletynu informacyjnego, materiałów szkoleniowych, katalogów wystaw i innych opracowań z zakresu działalności statutowej Towarzystwa. Wyróżnianie i nagradzanie twórców i działaczy w dziedzinie fotografii poprzez przyznawanie im odznaczeń ŁTF lub w inny sposób zgodny z regulaminami ustalonymi przez Zarząd ŁTF.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem branży fotograficznej: handlu artykułami fotograficznymi i audiowizualnymi, napraw sprzętu fotograficznego, usług fotograficznych, działalności reklamowej, wydawniczej i innej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski i cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych oraz małoletni, którzy ukończyli 16. rok życia - uznający cele i zadania Towarzystwa.
 2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu Towarzystwa, podjętej w oparciu o pisemną deklarację i złożone do oceny prace fotograficzne, zgodnie z regulaminem przyjęć zatwierdzonym przez Zarząd.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Towarzystwa oraz udzielająca stałego materialnego poparcia.
 2. Członek wspierający nie posiada czynnych i biernych praw członka zwyczajnego.
 3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie podpisanej deklaracji.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która położyła wybitne zasługi w dziedzinie fotograficznej, działalności naukowej, publicystycznej, artystycznej lub organizacyjnej.
 2. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie.

§ 15

 1. Członkowie zwyczajni
  - mają prawo:
  1. wyborcze - czynne i bierne we władzach Towarzystwa,
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
  3. do korzystania z wszelkich udogodnień, urządzeń i imprez Towarzystwa na zasadach określonych przez Zarząd,
  4. posiadać legitymację członkowską,
  - mają obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
  2. aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa i przestrzegania porządku organizacyjnego,
  3. popierania działalności Towarzystwa oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
 2. Członkowie wspierający
  - mają prawo:
  1. brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w Walnych Zebraniach Towarzystwa oraz posiedzeniach Zarządu,
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa,
  - mają obowiązek:
  1. realizować zadeklarowane zobowiązania wobec Towarzystwa.
 3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego i są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 16

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. zgłoszenia na piśmie wystąpienia z Towarzystwa,
 2. prawomocnego wyroku Sądu Koleżeńskiego,
 3. prawomocnego wyroku karnego, orzekającego utratę praw publicznych,
 4. decyzji Zarządu podjętej w związku z zaleganiem z płatnością składek członkowskich przez okres powyżej sześciu miesięcy,
 5. śmierci członka,
 6. likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym lub zaniechania zadeklarowanych zobowiązań wobec Towarzystwa.

§ 17

Od decyzji Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o utracie członkostwa przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia.

Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zebranie członków
 2. Komisja Rewizyjna
 3. Zarząd
 4. Sąd Koleżeński

§ 19

 1. Walne Zebranie Towarzystwa może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co dwa lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane są ze szczególnie ważnych przyczyn na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/3 liczby członków.

§ 20

Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd. Pisemne zawiadomienia z podaniem terminu i porządku obrad winny być doręczone członkom na czternaście dni przed terminem zebrania.

§ 21

Walne Zebranie wybiera przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród członków nie wchodzących w skład władz Towarzystwa.

§ 22

Do właściwości Walnego Zebrania należy:

 1. Ustalenie wytycznych dla działalności Towarzystwa.
 2. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa.
 3. Ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego.
 4. Wybieranie władz Towarzystwa wg odrębnej ordynacji wyborczej ŁTF zatwierdzonej przez Walne Zebranie.
 5. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 7. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd do załatwiania spraw zastrzeżonych do właściwości Walnego Zebrania.
 8. Nadania godności członka honorowego Towarzystwa.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Towarzystwa.

§ 23

Dla podejmowania Uchwał w Walnym Zebraniu musi uczestniczyć co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem spraw dotyczących zmiany statutu (§ 39) i rozwiązania Towarzystwa (§ 40).

§ 24

Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i sekretarza zebrania.

§ 25

Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata. Funkcje sprawowane we władzach Towarzystwa są pełnione społecznie. Czynności nie wchodzące w zakres obowiązków funkcyjnych członków władz mogą być w razie potrzeby wynagradzane z przewidzianych na ten cel środków budżetowych Towarzystwa.

§ 26

W skład Zarządu wchodzą:

 1. Prezes
 2. 1-2 Wiceprezesów
 3. Sekretarz
 4. Skarbnik
 5. 1-5 członków Zarządu

Liczbę członków ustala Walne Zebranie. Inne funkcje Zarząd może powierzyć członkom Towarzystwa nie wchodzącym w skład Zarządu.

§ 27

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność członka Zarządu na zebraniach powoduje utratę jego mandatu. W przypadku ustąpienia lub utraty mandatu członka Zarządu, Zarząd uzupełnia przez kooptację swój skład zgodnie z ordynacją wyborczą. 
W koniecznym przypadku Zarząd dokonuje zmian na stanowiskach zajmowanych przez członków Zarządu. 
W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatów więcej niż połowy członków Zarządu wino być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego Zarządu. Ustąpienie ze stanowiska w Zarządzie jest równoznaczne z utratą mandatu.

§ 28

 1. Zebrania Zarządu winny odbywać się jeden raz w miesiącu. Do ważności decyzji i uchwał Zarządu wymagana jest obecność większości członków, w tym prezesa lub wiceprezesa, za wyjątkiem przypadku uchwały o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z powodu ustąpienia więcej niż połowy członków Zarządu.
  Z posiedzeń sporządza się protokóły podpisane przez prezesa lub wiceprezesa i sekretarza. Postanowienia Zarządu zapadają większością głosów.
 2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagana jest łączna reprezentacja Prezesa lub Wiceprezesa oraz któregoś z pozostałych członków Zarządu Towarzystwa.

§ 29

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentacja Towarzystwa na zewnątrz.
 2. Realizacja celów i zadań Towarzystwa.
 3. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań, zaleceń Komisji Rewizyjnej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 4. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z realizacji programu działania i uchwał poprzedniego Walnego Zebrania.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 6. Powoływanie rad, komisji, sekcji, określenie zakresu ich działania i kompetencji oraz nadzorowanie prac.
 7. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
 8. Podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących bieżącej działalności Towarzystwa.
 9. Opracowanie preliminarzy budżetowych i dysponowanie funduszami przewidzianych budżetem.
 10. Przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa.
 11. Przystępowanie i powoływanie delegatów do innych stowarzyszeń fotograficznych w Polsce i za granicą. Stawianie wniosków do organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych, których Towarzystwo jest członkiem.
 12. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągnięcia najlepszych wyników w realizacji celów wytyczonych przez statut i uchwały Walnego Zebrania.

§ 30

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków stałych i dwóch zastępców, którzy wchodzą w skład Komisji w czasie nieobecności stałych członków. Na pierwszym zebraniu Komisja wybiera przewodniczącego spośród członków stałych.

§ 31

Do zakresu obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa.
 2. Kontrola całokształtu działalności Zarządu.
 3. Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Zgłaszanie w uzasadnionych przypadkach wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę co najmniej raz w roku, występując z wnioskami do Zarządu Towarzystwa.

§ 32

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków stałych oraz dwóch zastępców, którzy wchodzą w skład Sądu w razie nieobecności członków stałych. Na pierwszym zebraniu członkowie Sądu wybierają spośród członków stałych przewodniczącego. 
W skład Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić członkowie innych władz Towarzystwa. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.

§ 33

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy:

 1. Rozpatrywanie spornych spraw pomiędzy członkami Towarzystwa powstałych na tle działalności Towarzystwa.
 2. Prowadzenie dochodzeń przeciwko członkom Towarzystwa na żądanie Walnego zebrania lub Zarządu.
 3. Rozpatrywanie spraw natury etycznej wniesionych przeciwko członkom Towarzystwa.

§ 34

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

 1. Upomnienie
 2. Nagana
 3. Nagana z ostrzeżeniem pozbawienia członkostwa
 4. Wykluczenie z Towarzystwa

§ 35

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być wniesione do Zarządu w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia. Walne Zebranie może orzeczenie Sądu Koleżeńskiego zatwierdzić, zmienić lub uchylić z poleceniem ponownego rozpoznania sprawy we wskazanym kierunku. 
Od decyzji Walnego Zebrania nie ma dalszego odwołania.

§ 36

Z przebiegu rozprawy Sądu Koleżeńskiego sporządza się protokół podpisany przez członków Sądu przedkładając go Zarządowi Towarzystwa.

Rozdział V
MAJĄTEK, FUNDUSZE I SPOSÓB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ

§ 37

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne środki tworzące fundusz. Majątek powyższy uzyskuje Towarzystwo z:

 1. Wpisowego i składek członkowskich.
 2. Zapisów, darowizn, spadków i subwencji.
 3. Wpływów z imprez i własnej statutowej działalności Towarzystwa.
 4. Dochodów z majątku stowarzyszenia.
 5. Wpływów z działalności gospodarczej Towarzystwa, prowadzonej według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, z której dochód nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.

§ 38

Wszelkie akty prawne, które stwarzają zobowiązania pieniężne lub zmiany w majątku Towarzystwa winny być podpisane przez prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub osobę uprawnioną.

§ 38a

Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
 4. zakupywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 39

Zmiana statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu przy quorum wynoszącym 1/3 członków uprawnionych do głosowania.

§ 40

Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania w warunkach określonych w § 39. Przy podjęciu uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie wyznacza co najmniej trzyosobową Komisję Likwidacyjną i ustala sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o przekazaniu majątku Towarzystwa.

Rozdział VII
PRZEPISY OGÓLNE

§ 41

 1. Towarzystwo powstaje w wyniku reorganizacji Oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego w Łodzi na zasadzie przepisów niniejszego statutu, nabywa z chwilą uzyskania osobowości prawnej majątek będący w posiadaniu i użytkowaniu tegoż Oddziału - PTF.
 2. Na mocy decyzji Urzędu Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1961 r. Nr USW III - 1/5/6 wydanej na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. Dz. U. Nr 94 poz. 898 wpisano do rejestru Stowarzyszeń i Związków Prezydium Rady Narodowej m. Łodzi pod Nr 258 - Stowarzyszenie pod nazwą: ŁÓDZKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE
  Z-ca Kierownika 
  Urzędu Spraw Wewnętrznych 
  mgr MARIAN BIESZCZ
 3. „Sąd Wojewódzki w Łodzi I Wydział Cywilny - Sąd Rejestrowy - uprzejmie informuje, że po przekazaniu przez Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi tutejszemu Sądowi Rejestrów Stowarzyszeń i związków Stowarzyszeń prowadzonych dotychczas przez terenowe organy administracji państwowej nastąpiło wpisanie Stowarzyszenia do rejestru sądowego pod numerem rejestru st. 18”
  Z-ca Przewodniczącego Wydziału
  I Cywilnego Sądu 
  Wojewódzkiego w Łodzi
  (S.S.W. M. Krzemieniwski)
  Łódź, dnia 19 czerwca 1989 r.
 4. Postanowienie: - Sygn. akt. I Ks. st. 86/91 z dnia 11 sierpnia 1991 r.
  Sąd Wojewódzki w Łodzi - Sąd Rejestrów Wydział I Cywilny na podstawie art. 21 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20 poz. 104) dokonał w rejestrze Stowarzyszeń dział A Nr rejestru 18 - zmiany Statutu, uchwalonego na Walnym Zebraniu Członków w dniu 16 kwietnia 1991 r. - którą zawarto w całości w treści niniejszego Statutu.
  Łódź, dnia 11 sierpnia 1991 r.
 5. Postanowienie - Sygn. akt Ns. St. I 298/00 z dnia 21 września 2000 r. 
  Sąd Okręgowy w Łodzi I Wydział Cywilny na zasadzie art. 19.1 i 21 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 p. 104 z późn. zm.) dokonał w rejestrze stowarzyszeń w dziale "A", nr rejestru 18 - zmiany w statucie. Zmian dokonano w drodze uchwały na Walnym Zebraniu Członków ŁTF 
  w dn. 27 czerwca 2000 r.
 6. Postanowienie - sygnatura sprawy: LD XX NS - REJ.KRS/899/2/312 z dnia 20 czerwca 2002 r. 
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w składzie: sędzia Sądu Rejonowego Zofia Deredas, postanowił wpisać Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000108594.
 7. Postanowienie - sygnatura sprawy LD XX NS - REJ.KRS/8541/3/767 z dnia 17 listopada 2003 r. 
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000108594 zmian tekstu statutu. Zmian dokonano w drodze uchwały na Walnym Zebraniu Członków ŁTF w dniu 23 czerwca 2003 roku.
 8. Postanowienie - sygnatura sprawy LD XX NS - REJ.KRS/017976/06/084 z dnia 22 września 2006 r. 
  Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000108594 o zmianie danych i zmianie tekstu statutu. Zmian dokonano w drodze uchwały na Walnym Zebraniu Członków ŁTF w dniu 6 czerwca 2006 roku.
 9. Postanowienie - sygnatura sprawy LD XX NS – REJ.KRS/001870/13/136 z dnia 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze 0000108594 o zmianie danych i zmianie tekstu statutu. Zmian dokonano w drodze uchwały na Walnym Zebraniu Członków ŁTF w dniu 18 września 2012 roku.

 

Sławomir Grzanek

Prezes Zarządu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Wojciech Tkaczyński

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Nowicki

Skarbnik Zarządu

Maciek Kossowski

Sekretarz Zarządu

Tomasz Desperak

Członek Zarządu

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dariusz Marcinkowski

Członek Zarządu

Dobrawa Rutkowska

Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne powstało w 1949 roku, początkowo jako Oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, który był bezpośrednim kontynuatorem powstałego w 1947 roku Klubu Miłośników Fotografii Polskiej YMCA w Łodzi.

Od 1957 r. Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne posiada własny lokal - siedzibę, gdzie od samego początku prowadzi publiczną Galerię Fotografii prezentującą wszystkie tendencje i postawy twórcze w fotografii artystycznej. W czasie dotychczasowych lat działalności Galeria Fotografii eksponowała ponad 500 wystaw fotografii regionalnej, krajowej i zagranicznej, zarówno autorskich jak i prezentacji zbiorowych. W tej plejadzie ekspozycji szczególne miejsce zajmują wystawy członków Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, indywidualne i zbiorowe, tematyczne i problemowe. W sumie odbyło się ponad 100 wystaw członkowskich, w tym 45 Dorocznych Wystaw Fotografii ŁTF, co jest rekordem w skali kraju.

Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne powstało w 1949 r. Od 1957 roku posiada własną Galerię Fotografii, w której obecnie prezentujemy około 20 wystaw rocznie, indywidualnych i zbiorowych, autorów krajowych i zagranicznych. Prowadzenie tego typu działalności, nieprzerwanie od tylu lat, jest niewątpliwie wielkim sukcesem i umożliwia spełnianie naszego głównego celu, czyli upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

Oprócz wystaw fotograficznych, organizujemy również konkursy, w tym comiesięczny konkurs "Fotografia Miesiąca", pokazy przezroczy, plenery fotograficzne, wymianę wystaw z innymi galeriami i ośrodkami sztuki w kraju i zagranicą. Obecnie Towarzystwo liczy ponad 90 członków, zarówno takich, dla których fotografia jest sposobem spędzania wolnego czasu, jak i tych, dla których stała się zawodem.

Nasza działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność Władz Miasta i dobre serce sponsorów, bo to dzięki nim nadal możemy kontynuować nasze tradycje i być znaczącym miejscem na kulturalnej mapie Łodzi.