PUNCTUM 2023

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

PUNCTUM 2023

PUNCTUM 2023
Doroczne spotkania z twórczością Okręgu Łódzkiego
Związku Polskich Artystów Fotografików
12 grudnia 2023 roku o godz. 18.30, na ul. Piotrkowskiej 102 wraz z otwarciem wystawy Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Fotografików w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego im Eugeniusza Hanemana na mapie Łodzi pojawił się nowy cykl wydarzeń kulturalnych mający na celu uruchomienie grudniowych corocznych spotkań z twórczością członków Związku Polskich Artystów Fotografików.

Wydarzenie nazwaliśmy powiązanym z fotografią hasłem a bardziej pojęciem jakie wprowadził do rozważań nad istotą fotografii Roland Barthes  „PUNCTUM”. Do kolejnej edycji będzie dodawany aktualny rok. W pierwszym PUNCTUM 2023 przygotowaliśmy jedną zbiorową wystawę, lecz z czasem mamy nadzieję że pojawią się jeszcze towarzyszące, zaproszone indywidualne wystawy z obszaru twórczości fotograficznej. Wierzymy że realizowany pomysł jest szansą na ugruntowanie i zakreślenie coraz większego zasięgu o prelekcje, spotkania, warsztaty, konkursy???

 

 

Związek Polskich Artystów Fotografików

( Association of Polish Art Photographers )

To elitarna organizacja skupiająca twórców wypowiadających się w szeroko pojętym medium fotografii.

Powstał po drugiej wojnie światowej w roku 1947 jako kontynuacja przedwojennego Fotoklubu Polskiego. Przejął jego tradycje i wartości a założycielami byli wybitni fotograficy z Janem Bułhakiem na czele.

Struktura Związku obejmuje 13 krajowych okręgów a Zarząd Główny ma siedzibę na Placu Zamkowym w Warszawie.

Tu warto nadmienić że do ZPAF nie można się „ZAPISAĆ” lecz trzeba się „DOSTAĆ” po weryfikacji przez Radę Artystyczną ZG ZPAF.

W Okręgu Łódzkim mamy 30 członków posiadających bogaty dorobek artystyczny, w dużej mierze są to absolwenci Uczelni Artystycznych i Łódzkiej „Filmówki” co nie wyklucza szerokiego wachlarza innych wcześniej zdobytych profesji.

Z ramienia Związku organizujemy wystawy indywidualne naszych członków jak również liczne wystawy zbiorowe. Ważnym zadaniem jest nasz cel statutowy czyli propagowanie i upowszechnianie artystycznej twórczości fotograficznej.