63.Doroczna Wystawa Fotografii ŁTF

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

63.Doroczna Wystawa Fotografii ŁTF

Koleżanki, Koledzy

ogłaszam rozpoczęcie przyjmowania prac na 63. Doroczną Wystawę Fotografii ŁTF

Regulamin w treści maila jak również w załączniku wraz z kartą zgłoszenia.

Zapraszamy do udziału

REGULAMIN
63. DOROCZNEJ WYSTAWY FOTOGRAFII
ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO
1. W wystawie mogą brać udział wszyscy członkowie ŁTF pod warunkiem uregulowania składek członkowskich.

2. Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna, ale powinny one być na wysokim poziomie estetycznym i technicznym.

3. Krótszy bok każdej pojedynczej pracy powinien mieć nie mniej niż 30 cm. Maksymalny

wymiar pracy pojedynczej 40 cm x 60 cm.

Prace nie mogą być podklejone ani oprawione.

4. Uczestnik może w wyznaczonym terminie złożyć od 1 do 5 prac w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem wraz z poprawnie wypełnioną Kartą Uczestnictwa w siedzibie ŁTF-u przy ulicy Piotrkowskiej 102 w Łodzi.

Karta uczestnictwa winna zawierać

- imię i nazwisko

- nr leg

- tytuły prac

5. Do wszystkich zgłoszonych prac należy dołączyć wersję cyfrową prac:

pliki w formacie JPEG o rozdzielczości 300 dpi, gdzie dłuższy bok ma 30 cm.

6. Na odwrocie każdej pracy (w prawym dolnym rogu) należy umieścić następujące dane:

- imię i nazwisko

- tytuł pracy

- rok wykonania zdjęcia

7. Realizacja wszystkich powyższych punktów jest warunkiem dopuszczenia składanych prac

do oceny Jury. Decyduje o tym Komisarz Wystawy.

8. Jury powołane przez Zarząd ŁTF dokona kwalifikacji prac do wystawy oraz podziału nagród.

Werdykt Jury jest ostateczny.

9. Jury może przyznać pięć nagród Za Twórczość Artystyczną dla najlepszych autorów roku.

Są to Medale: Złoty, Srebrny i Brązowy oraz dwa równorzędne Dyplomy.

Jury ma prawo nie przyznać każdej z nagród regulaminowych.

10. Jeden Autor może otrzymać tylko jedną nagrodę.

11. Prace zakwalifikowane do wystawy będą eksponowane w Galerii Fotografii ŁTF,

a prace nagrodzone zostaną w miarę możliwości opublikowane w katalogu wystawy.

12. Wszystkie nagrodzone prace zostaną włączone do Archiwum Fotografii Artystycznej ŁTF, czyli pozostają własnością ŁTF i podlegają inwentaryzacji. Pozostałe prace zostaną

po ekspozycji udostępnione autorom do zwrotu.

13. Zarząd ŁTF zastrzega sobie prawo reprodukowania wybranych prac w katalogu, Internecie oraz innych materiałach informacyjnych (w tym prasowych) dotyczących wystawy.

14. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisarza Wystawy wybieranego przez Zarząd ŁTF i ogłaszanego wraz z Regulaminem.

15. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Zarząd ŁTF oraz Komisarz Wystawy.

16. Terminarz 63. Dorocznej Wystawy Fotografii ŁTF:

- składanie prac: do 16 grudnia 2022 r.

- posiedzenie Jury: ok. 20 grudnia 2022 r.

- otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników: styczeń 2023 r.
Niniejszy regulamin został zatwierdzony

przez Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego

październik 2022