Konkurs Miesiąca 2022/2023

 • Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
  Warsztaty fotograficzne indywidualne i grupowe dla młodzieży i dorosłych
 • Magia Dnia 2024
  Magia Dnia 2024
 • Julian Sojka - W ostatnim momencie
  Julian Sojka - W ostatnim momencie
 • MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej
  MISTRZOWSKIE WARSZTATY – Zbigniew Wichłacz – Człowiek w przestrzeni miejskiej

Artykuły

Konkurs Miesiąca 2022/2023

Zapraszamy do udziału w nowej zmienionej odsłonie Konkursu Miesiąca który odbędzie się 28 września o godzinie 18:30 w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 102.

Temat dodatkowy na wrzesień: Wakacje

Uwaga - Zmiany w regulaminie konkursu!!!

FOTOGRAFIA MIESIĄCA Otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne

Regulamin konkursu

 1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
 2. Konkurs odbywa się cyklicznie od września do czerwca, o ile to możliwe, w ostatnią środę każdego miesiąca o godzinie 18:30 w Galerii Fotografii Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego przy ul. Piotrkowskiej 102. Tamże ogłaszane są terminy kolejnych edycji konkursu.
 3. Temat i technika prac dowolne.
 4. Jeden autor może w danym miesiącu zgłosić maksymalnie do 3 prac.
 5. Obowiązujący format zdjęć to 15x21 cm, w przypadku zdjęcia o proporcji boków 1:1 (kwadrat) 15x15 cm, przy innych proporcjach boków dłuższa krawędź musi mieć 21 cm - zdjęcia bez ramek.
 6. Fotografie nie mogą być podklejone ani oprawione.
 7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić wyłącznie godło (pseudonim) autora i ew. tytuł pracy.
  Tym samym godłem (pseudonimem) należy oznaczyć dołączoną do prac informację, która powinna zawierać imię, nazwisko i adres email uczestnika konkursu (ew. inny rodzaj kontaktu: np. numer telefonu telefonu).
  Na zdjęciu zgłoszonym do oceny w temacie dodatkowym konieczny jest dopisek „Temat dodatkowy”.
 8. Jeden autor może w danym miesiącu występować tylko pod jednym godłem i otrzymać tylko jedną nagrodę.
  Odstępstwem jest złożenie zdjęcia do oceny w temacie dodatkowym
 9. Autor jest zobowiązany posiadać wszelkie prawa autorskie do prac składanych na konkurs.
 10. Prace można składać: w siedzibie ŁTF (sekretariat) - w okresie poprzedzającym konkurs na ręce komisarza konkursu bezpośrednio przed konkursem, aż do momentu jego rozpoczęcia
 11. Konkurs przebiega anonimowo, ujawniane są jedynie nazwiska autorów prac nagrodzonych.
 12. Prezentacja zdjęć, ich ocena i przyznanie nagród odbywa się podczas jednego spotkania jury w obecności uczestników konkursu.
  Jurorzy w konkursie głównym ostatecznie dokonują wyboru 4 prac, przyznając punktu wybranym zdjęciom od 4 do 1, na podstawie tego przyznane są miejsca I, II, III oraz wyróżnienie.
  W przypadku oceny zdjęć zgłoszonych do tematu dodatkowego, jurorzy wybierają tylko jedno zdjęcie.
  W podsumowaniu edycji (10 miesięcy) po podliczeniu punktacji wyłonieni zostają najlepsi autorzy zdjęć
 13. Komisarz konkursu ma prawo nie dopuścić do oceny lub wyróżnienia prac niespełniających warunków regulaminu.
 14. Jury ma prawo nie przyznać nagród i wyróżnień, jeżeli uzna poziom techniczny prac za zbyt niski.
 15. Decyzje jury są ostateczne.
 16. Zdjęcia nagrodzone i wybrane na wystawę stają się własnością ŁTF, a pozostałe prace są oddane autorom natychmiast po ogłoszeniu wyników konkursu.
 17. Nagrodami w miesięcznych spotkaniach jest przyznanie (na podstawie otrzymanych punktów) I,II, III miejsca i wyróżnienia oraz prezentacja zdjęć w witrynie Galerii ŁTF oraz na stronie internetowej organizatora.
 18. Nagrodami w podsumowaniu edycji konkursu(10 miesięcy), są materiały i usługi fotograficzne ufundowane przez sponsorów konkursu lub usługi w ich placówkach handlowo-usługowych oraz prezentacja zdjęć w Galerii Fotografii im. Eugeniusza Hanemana ŁTF.
 19. Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,

Temat dodatkowy konkursu "Fotografia miesiąca" - traktowany jest jako osobna część konkursu
Każdy uczestnik może równocześnie złożyć 1 zdjęcie do oceny w dodatkowym temacie konkursowym.